15 Ekim 1921

Gunaris Hükumeti, Sakarya yenilgisi üzerine Yunan Parlamentosu'ndan güvenoyu istedi ve aldı. Bağımsızlar oy kullanmadan parlamentoyu terkettiler. Gunaris, hükumetini savunurken "Sevr Anlaşması'yla bize bir milyon nufuslu, 16.000 km2lik yer vermişlerdi. Ordumuz şimdi 3 milyon nüfuslu, 100.000 krn2lik toprakları işgali alunda tutuyor" dedi. Gunaris, Sakarya Savaşı'nda amaçlarını elde edemediklerini, düşmanı takip ve imha edemediklerini itiraf etti. Muhalefet lideri Strotos, "asilerin" Erzurum'a kadar takip edilememesi sebebiyle Hükümet'e hücum etti. M.Mitsopolis, "Kendi devletine karşı ayaklanan ve Türkiye'yi sükuna kavuşturma çabasında kendi padişahına engel olan asiyi imha eunek mecburiyetindeyiz" dedi. Bir Müslüman milletvekili, Trakya'da ordunun Müslümanlara iyi davranmadığını açıkladı. Gunaris 13 red, 26 çekimsere karşı 227 oyla güvenoyu aldı


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Gunaris, yanında Dışişleri Bakanı Baltacis olduğu halde, Atina'dan Paris'e hareket etti. Yunan heyeti, Anadolu'da tutunmanın zorluğu karşısında Müttefiklerin erken banş yapma isteklerini araşuracak, ekonomik yardım isteyecek, Bau Anadolu'daki ürünlerden yararlanma isteğini açıklayacak. İtalya, Fransa, İngiltere başkentlerini ziyaret edecek olan Yunan heyeti, Avrupa' dan 7 Mart 1922!de dönecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Genelkurmay Başkanlığı, Bau Cephesi'nden, Yunanlıların toparlanmasına fırsat kalmadan saldırılması konusunda gönişlerini sordu. "Sad Taarruz Planı" adı verilen raporda Sakarya Savaşı gibi bir savaş halinde elde ancak fıç gfınlfık cephanenin bulunduğu bildirilerek gerekli tedbirlerin alınması istendi


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Meclis'in gizli oturumunda Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey, Fransızlarla yapılacak anlaşma konusunda mebusların sorularını cevaplandırdı. Arazi açısından Misak-ı Milli'yi tamarniyle gerçekleştiremediklerini, fakat Türklüğün bütünü açısından buna katlanmak zorunda olduklarını söyledi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Meclis'te, ek ödenek yasalarından ilki çıkarıldı. 157 sayılı ek ödenek yasasına göre, şehit çocukları ve göçmenlerin yedirilmesi ve eğitimleri için Amasya'da açılmış bulunan Şefkat-i İslamiye Yurdu'nun giderleri için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bfıtçesine beş bin lira konuldu. Bfıtçe yılı içinde 3, 19, 20, 22, 24 Aralık, 23, 28 Ocak, 6, 7 şubat 1922 tarihlerinde de memur yollukları, Adana'daki jandarma birliklerinin, polisin genişletilmesi, bayındırlık işleri, Adana yaulı ve Gaziantep Ticaret Lisesi, Gfımnik denetim memurlarının yollukları, Anadolu'ya bfıyfık bir telsiz istasyonu kurulması, Buhara'da dış temsilcilik kurulması, telgraf işletme giderleri, Konya Öksüzler Yurdu, Avrupa'ya gidecek kurul için bfıtçede bakanlıklara ek ödenekler aynlacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG