15 Eylül 1919 Pazartesi

İngilizlerle Fransızlar, Suriye ve Çukurova’daki işgal kuvvetlerinin değiştirilmesi konusunda anlaştılar. Bu anlaşma Güneydoğu Anadolu’daki ve Çukurova’daki Türk şehirlerinin kurtuluş mücadelelerine yeni bir biçim verecektir. 29-30 Ekim’de Urfa, Maraş ve Antep şehirleri İngilizlerden Fransızlara devredilecek, Fransız kuvvetleriyle birlikte buralara Ermeniler de dönmeye başlayacak, Fransız-Ermeni kuvvetleriyle Türkler arasında kanlı bir boğuşma başlayacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 107)


Mustafa Kemal, Malatya Mutasarrıflığı aracılığıyla Hacı Kaya ve Şehzade Mustafa Ağalara gönderdiği telgrafta, Nowil’in kışkırttığını ileri sürdüğü ayrılıkçı hareketi önlemek için gösterdikleri çabaları övdü. ‘Türk ve Kürt birbirinden ayrılmaz öz kardeş olarak yaşayacaklar, dış düşmanlara karşı demirden bir kale halinde kalacaklardır!’ dedi. Mustafa Kemal, öz Kürt olduğu halde Kürtçülük akımlarına karşı olduğunu ve Kongre kararlarını İstanbul’a karşı savunacağını söyleyen Diyarbakır Valisi Faik ali Bey’e teşekkür etti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 109)


General Harbord Kurulu’ndan iki kişi, Mustafa Kemal ve Rauf Bey’le görüştü. Ziyaretlerine karşılık verildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 109)


İngiltere ile Fransa arasında Türkiye için sürtüşme devam ediyor. Fransızlara göre İstanbul için en iyi çözüm yolu bir Fransız danışmanın yönetiminde hareket edecek Sultan’ın İstanbul’da bırakılması. İngiliz Başbakanı ‘İstanbul’da bir Fransız komutanının bulunması, İngiltere’nin İslam dünyası üzerindeki nüfuzuna indirilmiş bir darbedir.’ Dedi. Churchill ‘Türkiye, Allenby tarafından diz çökmeye zorlanmıştır.’ Dedi. Fransa buna ‘Hayır, Makedonya cephesinin çökmesinden ötürü’ cevabını verdiler. Bu iki devlet, birbirlerinin önüne geçemeyince 15 Eylül’de Amerikan mandasını ortak bir çözüm olarak kabul edeceklerdir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 109)


Peyam Gazetesi’nde Ali Kemal: İttihat ve Terakki’nin Turan fikri de bir sahtekarlıktan ibaretmiş. Çünkü keselerini doldurmaya çalışıyorlar.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 109)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG