top of page

15 Ocak 1920 Perşembe

Uç boş şandalyelik için İstanbul’da seçimler yapıldı. Kazananlar ve aldıkları oylar: İfham başyazarı Ahmet Ferit (283), Bern eski Elçisi Fuat Selim (279), İs­tiklal Gazetesi Başyazarı Rauf Ahmet (194). Diğer adaylardan 43 oydan fazla alan olmadı. Dışişleri Bakanı Mustafa Reşit Paşa 33, İçişleri eski Bakanı Reşit Bey 19, Prens Sabahattin 11, Dördüncü Damat Ferit Hükümeti’nde Şeyhülis­lamlığa getirilecek ve Kuvayı Milliyeciler için ölüm fetvası verecek olan Dürri- zade Abdullah 7 oy aldılar. 18 Aralık’ta yapılan seçimlerde kazananlardan Lütfi Fikri Bey istifa etmiş, Celalettin Arif Bey Erzurum mebusluğunu seçmiş, Haşan Fehmi Bey de ölmüştü. 10 Ocak’ta yapılan ara seçimler, çoğunluk sağ­lanamadığından sayılmamıştı. Urfa’da Kuvayı Milliye teşkilatı kuruldu.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 328)


Lloyd George’un İstanbul’un Türklerden alınacağı yolundaki sözlerini protes­to etmek için, diğer birçok ilde olduğu gibi Erzurum’da da bir miting yapıldı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 328)


Mustafa Kemal’in kolordulara haberalma raporu:


Ateşkesten sonra İstanbul’a Amerika’dan 250.000 Rum ve Ermeni gelmiş. Rumlar bir askerlik şubesi kur­muşlar. Atina Meclisi İstanbul’da bir üniversite kurmaya karar vermiş. Pire’de Venizelosçularla Konstantinciler çatışmış. Mustafa Kemal, Cafer Tayyar Bey’e çektiği şifreli telde, silahlı Rum teşkilat­lanmasına karşı silahlı millî birlikler kurulmasını istedi


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 328)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page