15 Temmuz 1919 Salı

Damat Ferit ve yanındakiler Paris’ten döndü.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 382)


Padişah Vahdettin, İngiliz The Morning Post muhabirini kabul etti. Padişah özetle şunları söyledi: ‘Ben babam Abdülmecit gibi daima İngiltere’nin dostu oldum. İngiltere’ye hayranlık besledim. İngiltere’nin insaf ile adaleti sağlayacağına inanıyorum.’


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 382)


Mustafa Kemal, görevden alınma yazısı gelir gelmez İstanbul’a gideceğini bildiren Canik Mutasarrıfı Hamit Bey’in dünkü telgrafına cevap verdi. Onu İstanbul’a gitmekten vazgeçirmeye çağırdı. Refet Bey’le birlikte Sivas’a oradan da gerekirse Erzurum’a gelmesini istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 382)


Denizli’de Çal ilçesi Müftüsü Ahmet İzzet Efendi, kasabanın ileri gelenlerini toplayarak onlardan milli amaçlar için çalışacaklarını belgeleyen birer kağıt aldı. Kağıtta verilen emirlere uymayanların öldürüleceği de kabul ediliyor. Çal Heyet-i Milliyesi oluşturuldu.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 382)


Muğla’da sıkıyönetim ilan edildi. ‘Sıkıyönetim, Kuvayı Milliyecilik adı altında yapılmak istenen herhangi bir çapulculuğa karşı ilan edilmişti.’


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 383)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG