16 Şubat 1921

İngiliz Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Yüksek Komiserliği'nden Malta'da tutuklu Türkler hakkında delillerin ve iddianamenin bir an önce hazırlanıp gönderilmesini istedi. Bu tutuklular, yargılanmadan, Ankara'nın elinde bulunan tutuklularla değiştirilecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Vakit: Temyiz Divanı, Nurettin Paşa ile diğer 4 kişi hakkındaki karan bozmuştur. -Anadolu'nun

istekleri neden ibarettir? (M. Kemal'in United Press'in sorularına verdiği cevap)


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Nurettin Gülmez ‘Anadolu’da Yeni Gün’ kitabında Cenap Şehabettin’i anlatıyor:


Peyam-ı Sabah’taki yazılarıyla milli gururu iğneleyen, Türk’e hakaret eden Cenap Şehabettin, 16 Şubat 1921 tarihli Peyam-ı Sabah’ta yayınladığı makalede Mustafa Kemal Paşa’ya seslenmekte ve Ankara basınının kendisini (Cenap Şehabettin) aleyhindeki yayınını niçin serbest bıraktığını? Sormaktadır. İşte bu soruya cevap Yeni Gün’de gelmektedir.


Ankara basını, onların bulaştığı pisliğe bulaşmadığı halde, hangi amaçla bunu sormaktaydı? Cenap’ı halka karşı teşhir etmek isteyen Yeni Gün örnekler sıralamaktadır. “Siz memleketin kumandanısınız, ben edebiyim. Siz vatanımızın kurtuluşunu kılıçta görüyorsunuz, ben medeniyette. Bana şair efendi, siz yanılıyorsunuz demeli ve kanıtlamalısınız. “Halbuki Yunan destanını yazan Cenap Şehabettin, hiçbir zaman Türk edibi olamazdı.. Şiire Batı tarzını getiren, kutsal değerlere kayıtsız erdeme yabancı, her türlü insani ve ahlaki kayıttan uzak, kesesinden başka bir şey düşünmeyen bencil bir yaratıktı. Cenap bir Yunan’la yan yana getirilse, Yunan’dan daha az çekinmeli ve bir el sıkmak gerekirse Yunan’ın elini sıkmalıydı. Cenap’ın zekası, Populas’ın silahından daha tehlikeli bir düşmandı. Çünkü silah bir Yunanın elindedir. Ötekini kullanan Türk isimli kendisine göre bir düşünür ve ediptir”. Anadolu basını, işte milletin sinesinden doğduğu halde bu millete ihanet eden hainleri halka açıklamak için kalemini kullanmaktadır. Cenap da bu grup içinde düşünüldüğü için Anadolu basını, millete karşı bunları açıklama görevini yerine getirdiğine inanmaktadır.


KURTULUŞ SAVAŞINDA ANADOLUDA YENİ GÜN / NURETTİN GÜLMEZ / 376-377

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG