16 Ağustos 1919 Cumartesi

Alaşehir Kongresi açıldı. Kongre, Yunan saldırılarına karşı direnişi merkezi teşkilata kavuşturmak ve Paris Barış Konferansı’nın görevlendirdiği Yunan Zulümlerini İnceleme Komisyonu’na raporlar hazırlamak amacını taşıyor. Hacı Muhittin (Çarıklı) başkanlığında açılan kongre 25 Ağustos’a kadar sürecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 48)


Adagide çevresinde Türk milisleriyle Yunanlılar arasında çarpışmalar oldu. Gökçen Efe komutasındaki 300 kişilik Kuvayi Milliye, Tire’nin Fata Köyü’nde Yunanlılara bir baskın yaptı, 30 kayıp verdirdi, kendisi de 6 ölü verdi. Gökçen Efe kendi köyü olan Fata’yı Yunanlılar daha sonra yeniden işgal edecek, Gökçen Efe bu sefe daha güçlü bir akınla köyü işgalcilerden temizleyecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 49)


İnternet Kaynaklı Bilgiler:


Asıl adı Hüseyin'dir. 1891 yılında Ödemiş'de doğdu. Kurtuluş Savaşı'na katkılarıyla tanınan efe. Ünlü efelerden Çakırcalı Mehmed Efe'nin akrabası ve sağ koluydu. Tire'de Gümce Dağı'nda birkaç yıl eşkiyalık yaptıktan sonra Mahmud Celal Bey'in (Bayar) aracılığıyla 1914'te bağışlandı. İzmir ve yöresinin Yunanlılarca işgali üzerine gönüllü olarak Kurtuluş savaşı'na katıldı. 57. Tümen Komutanı Miralay Şefik (Aker) Bey'in gözetiminde oluşturulan Kuvay-yı Milliye örgütlenmesi içinde yer aldı.


Haziran 1919'da, Yunan ileri harekatını durduran Köşk Cephesi'nde savaştı. Fata ve Kemerdere'de baskınlar düzenledi ve Yunanlılara ağır kayıplar verdirdi. Ekim 1919'da Fata yöresinde Yunan toplu saldırısının geciktirilmesini sağladı. 13 Kasım 1919'da Fata yöresinde Yunan birlikleriyle şiddetli bir çatışmaya girdi. Üç gün süren çatışmalardan sonra, siperine girmeyi başaran bir Yunan askerince 16 Kasım 1919'da süngülenerek öldürüldü. Ankara hükümeti daha sonra, savunurken öldüğü Fata bucağına onun anısına Gökçen adını verdi. Kurtuluş Savaşı'nın adı ilk duyulan direnişçilerinden olan Gökçen Efe, Halide Edip Adıvar'ın "Efe'nin Yemini" adlı öyküsünün de kahramanıdır. Ödemiş yöresinde adına Türküler yakılmıştır.


Gökçen Efe Zeybeği


Gökçen Efem iner gelir inişten Her yanları görünmüyor gümüşten Gökçen Efem şimdi gelir döğüşten

Gökçen Efem efelerin efesi Altın gümüş para dolu kesesi

Gökçen Efem efelerin efesi Altın gümüş para dolu kesesi Bozdağı'ndan gelir onun gür sesi


Mustafa Kemal, Başbakan Damat Ferit Paşa’ya çektiği bir telgrafla onu son bir kez yumuşatmayı denedi. İkisinin kalbinin de aynı amaç için çarptığını ileri sürerek İngilizlerin isteğine uymanın yıkım getireceğini belirtti. ‘Milletin bağımsızlık için yapacağını hiç bir güç engelleyemez.’ Dedi. Millet Meclisi’nin toplanması gerektiğini, kuvvetli olmak için milli iradeye dayanmanın zorunluğunu ve merkezi Hükumet emirlerinin uygulanamayacağını anlattı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 49)


İzmir’de bulunan İngiliz Karadeniz Orduları Başkumandanı General Milne, Türk Hükumeti’ni ve 57. Tümen’i tehdit ediyor: ‘Müttefik birliklerine yapılan saldırılara derhal son verilmeli. Tahriklere devam edilecek olursa, Yunan birliklerine ileri mevzileri işgal etmeleri için emir vermek zorunda kalacağım.’


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 49)


Kazım Karabekir, Harbiye Bakanlığı’na gönderdiği rapor, Trabzon’a çıkarılan Rum göçmenlerinin halk üzerinde kötü etki yaptığını belirtti ve bu göçmen akınına karşı tedbir alınmasını istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 50)


Kuvayi Milliye Komutanı Haci Şükrü, Köşk’ten Çine’deki 57.Tümen Komutanı Şefik Bey’e yazdığı mektupta, Nazilli’de, Umum Jandarma Komutanı Kemal Paşa’yı ‘zeybekçe’ tutuklattığını bildirdi. Mektupta şöyle dendi: ‘Bu adamcağız, Kuvayi Milliye’nin pürüzsüz, saf gayesini, kendi vicdanları gibi bazı araz ile şayebedar zan ediyormuş. Bu mecburi ikameti sırasından herhalde kanaatini düzeltir.’


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 51)


Hesap Sahibinin Notu: Bu hesap sayesinde bana ulaşan Sayın @gokbel_ bana dedesi Sayın Asaf Gökbel’den ve Çine’de bulunan Kuvay-i Milliye müzesinden bahsetti. Bende biraz araştırdığımda yine bir başka kahramanımızla tanışmış oldum. Bu vesileyle kendisini buradan anmak isterim.


İnternet Kaynaklı Bilgiler:


1892 Yılında Çine Şevketiye Mahallesinde doğru. Aydın ve İzmir’de ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Ziraat Bankası’na memur olarak girdi.

İzmir, Yunanlılar tarafından işgal edilince Çine’ye geldi. Asaf Gökbel’in Çine’ye gelse, Çine’nin Kurtuluş Savaşı tarihinde dönüm noktası niteliğindedir. Asaf Gökbel, kasabaya gelir gelmez durum değerlendirmesi yapmaya başladı. Yağcılar Köyü’nde konuşlanan Yörük Ali Efe ve Kıllıoğlu Hüseyin ile görüşmeler yaptı. 5 Haziran 1919 günü Çine’de toplanan Milislerin içinde olan Asaf Gökbel, diğer 16 kişiyle birlikte Menderes’in kuzeyine geçmek için yola çıkmışlardır. Bu 17 kişilik Milis Kuvveti, Yenipazar taraflarında 10 gün kadar dolaşarak Milis Kuvveti oluşturmuş ve 16 Haziran 1919 günü (Detaylı bilgi için gönderiyi inceleyebilirsiniz.)S Sultanhisar’daki Malgaç Karakoluna baskın düzenlemiş ve karakoldaki Yunan askerlerinin tamamını yok etmişlerdir. Bu kişilikler, Kurtuluş Savaşındaki üstün başarıları nedeniyle adını Çine Tarihine yazdırmışlardır. Asaf Gökbel’in ‘Milli Mücadele’de Aydın’ isimli kitabı da bulunmaktadır.

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG