16 Ekim 1920

Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa, tasarladığı ve Genelkurmay'a önerdiği, ancak izin alamadığı Gediz saldırısı için Alanyund'da bir toplantı yaptı. Hazır bulunanların çoğunluğu saldın lehinde bulundular. Kuvayı Seyyare Kumandanı Ethem Bey'in de hazır bulunduğu toplantıda, 61. Tümen Komutanı İzzettin Bey dışında herkes milis kıyafetleriyle bulunuyor. Saldırı 24'te yapılacak.


Refet Bey kuvvetleri Bozkır'ı kurtardılar. İsyancılar Hadim ve Aladağ yönüne kaçtı. Bozkır kaymakamı, askerlik şubesi başkanı ve jandarma komutanının cesetleri bahçede bulundu. Demirci Mehmet Efe kuvvetleri de isyancıların elinde bulunan Karaağaç'a girdi.


Hakimiyeti Milliye: Rus Bolşevizmi, Türk komünizmi. Bolşevizm inkılabı, bütün komünizm hareketleri için bir model değil, pek kıymetli, pek canlı, pek muazzam bir rehberdir. Her şeyde taklitçilik fenadır, bilhassa inkılapçılıkta...


Karagöz'de soba kurmak için çıktığı evin tepesinde anafordan düşmemek için uğraşan Bogos Usta'ya Karagöz'ün cevabı: Ben sana, o kadar yükseğe çıkma demedim miydi?


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG