16 Ekim 1921

Meclis'in gizli oturumunda bazı mebuslar, Fransızlarla yapılacak anlaşmada özellikle sınır konusunda Misak-ı Milli'den ödün verildiğini söylediler. Şimdi Türkiye'nin kuvvetli, Fransızların zayıf durumda olduğunu, bütün İslam filemi ile birleşilmesini, Suriye'nin, özellikle Antakya ve İskenderun'un terk edilmemesini istediler. Mustafa Kemal, müzakerelerde bütün güçleriyle çalışuklannı, tasarının Misak-ı Milli'ye aykın olmadığını söyledi. Fransızlarla görüşmelerde en fazla çıkarın koparılması için Hükümet'in gayret göstermesine karar verildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Moskova Büyükelçisi Ali Fuat Paşa, bütün gece (16/17) Stalin'le görüştü. Stalin, Bau Cephesi'ndeki savaşların durumunu Anadolu haritası üzerinde inceledi. Türk-Fransız Dostluk Anlaşması hakkında bilgi aldı. Türkiye'ye güvendiğini söyledi. Bu yıl ödenmesi gereken yardımların hemen verilmesi için ilgililere emir verdi. (Cebesoy 2: 265 "Stalin vaatlerinin hepsini yerine getirdi")


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Altı aydır Ankara'da bulunan Türkistan eşrafından Seyit Hamza, Mustafa Kemal'e yazdığı mektupta, Hıvye, Buhara, Taşkent'e elçi, Kazaklar için konsolos gönderilirse bura halklarının Türkiye için fedakarlık yapmaya söz verdiklerini, bunun için kendisini Türkiye'ye gönderdiklerini bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


İleri: Taarruz hazırlık devresinin son günleri. -Dünya'nın erzak ambarı Rusya'daki açlık.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Tercümanı Hakikat: Madam Gaulis yine Anadolu'ya gidiyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG