16 Haziran 1920 Çarşamba

Tokat ve Yozgat yöresinde isyan hareketi devam ediyor. Gece (15/16) isyancılar Artova ve Çamlıbel istasyonlarını bastılar. Çiçekdağı Belediye Başkanı, Genelkurmay'a çektiği telgrafta, isyancılara karşı acele tedbir alınmasını istedi. 33 jandarmadan hepsinin kaçtığını bildirerek Nevşehir jandarmasının yardıma gelmesi veya halktan Kuvayı Milliye kurulması isteğinde bulundu. Yozgat isyancılarından bir grup Alaca'yı işgal etti. Çevre halkı endişe içinde. Mustafa Kemal, Yozgat isyanını bastırmak için Eskişehir'de Yunanlılara karşı savaşmaya hazırlanan Çerkez Ethem'i Ankara'ya çağırdı. Ethem 19'da Ankara'ya gelip 20'de Yozgat'a hareket edecek Genelkurmay Başkanı Albay İsmet Bey, Çerkeş'te bulunan Albay Refet Bey'e tel çekerek, Yozgat'tan sonra Çorum ve Çankırı'nın da düşmesi durumunda fesatın çok genişlemiş olacağını bildirdi, Çankırı'ya hareket etmesini istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 85)


30 Mayıs'ta yapılan ateşkese rağmen Fransız atlı askerleri, Tarsus çevresinde bazı köyleri yağma ettiler ve yaktılar. Köylüler Fransızlara karşı koydu.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 85)


Doğu Ordusu'na bağlı 3. Kafkas Tümeni, Ermenistan üzerine hareket için yaklaşma yürüyüşüne başladı. Ankara Hükümeti Ermenilere karşı 24 Eylül'de savaş ilan edebilecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 85)


Ebubekir Hazım Bey'in tahliye dilekçesine Divanıharp'çe red cevabı verildi. 1909 Yıldız yağması ve Kuvayı Milliye'ye yardımdan suçlanan ünlü valilerden ve İçişleri eski Bakanı Hazım Bey, 25 Mayıs'ta tutuklanmıştı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 85)


İzinli bir büyükelçi olarak Roma'da oturan Galip Kemali Bey, İtalya Başbakanı Giolitti'ye, Trakya davası ile ilgili olarak gönderdiği muhtırada "Trakya ve Asya'da Türk milli bütünlüğünün savunulması için her türlü tedbir alınmış bulunmaktadır" dedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 85)


İngiliz Yüksek Komiseri'nin raporu: "Üç Yüksek Komiser, İstanbul için yığınak yapılmasını istiyoruz. Yeni bir savaşı sürdüreceksek Yunanlıları hemen harekete geçirmek lazım. Bu şekilde milliyetçileri İzmit'ten uzaklaştırırız. Türkiye ile zaten savaş durumundayız. Barış anlaşmasının hemen hemen bütün Türkiye'yi birleştirdiği göz önünde bulundurulursa yeni bir savaş mı sürdüreceğiz?"


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 85)


Le Journal: Banş anlaşmasının uygulanması imkansızdır

İkdam: Beynelmilel kadınlar kongresi


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 85)


İzmir'e Doğru'da İ. Habib: Söz yalnız çeliğin ve merminindir. Avrupa bilir ki biz bu lisanı Yunan'dan çok iyi konuşuruz.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 85)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG