16 Mayıs 1919 Cuma

Mustafa Kemal, Samsun’a gitmek üzere Bandırma Vapuru’na bindi ve İstanbul’dan ayrıldı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 246)


İzmir’in işgaliyle zor durumda kalan Başbakan Damat Ferit Paşa istifa etti. Padişah yeni hükumeti kurma görevini yine Damat Ferit’e veriyor. 19 Mayıs’ta Damat Ferit ikinci hükumetini kuracaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 246)


Fransa’nın büyük gazetelerinin başlıkları: ‘Türkiye’nin parçalanışı’, ‘Türk İmparatorluğu ömrünü doldurdu.’, ‘Hasta adamın cenaze töreni’


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 247)


Gazete Memleket: 'İzmir Nüfusu Müslüman: 1.249.067 – Rum:299.097 '


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 247)


Bandırma Vapuru Anekdotu:


Bandırma Kavaklar hizasına geldiğinde durdurulur. Bundan sonrasını Mustafa Kemal’in yaveri Muzafferi Kılıç şöyle anlatır:

Bandırma vapuru Kız Kulesi açıklarını geçmişti. Kavaklar hizasına geldiğinde vapur durduruldu. Bir motorla tekneye yanaşan İtilaf Devletleri subayları güverteye çıktılar. Bizler, 'Ne oluyor?', sorusuna cevap arar ve bakınırken Mustafa Kemal kaptana sordu:

-Bu adamlar niçin gelmişler?

-Efendim, silah ve cephane arıyorlarmış.

-Görevinizi yapınız, sonuçtan beni haberdar edin.


Sonra bize döndü. Dolmabahçe önlerinde demirli bulunan yabancı zırhlıları göstererek dedi ki; 'Bu sersem adamlar işte böyle… Yalnız demire, çeliğe ve silah gücüne dayanırlar. Maddeden başka bir şey bilmezler. Bağımsızlık ve özgürlük uğrunda savaşa kararlı bir ulusun kudret ve günü anlamaktan acizdirler. Biz silah ve cephane değil, ülkü, inan dolu bir kafa götürüyoruz.'


(Kaynak: Fikrimizin Rehberi, Erol Mütercimler, syf 500)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG