16 Mayıs 1921

Bütçenin komisyonda reddedilmesi üzerine Fevzi Paşa başkanlığındaki Bakanlar Kurulu istifa etti. Yeni bakanlar, Meclis tarafından 19 Mayıs'ta tek tek seçilecek. Fevzi Paşa, yeniden Bakanlar Kurulu Başkanlığı'na getirilecek.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


10 Mayıs'ta Büyük Millet Meclisi'nde Mustafa Kemal'in kurduğu Birinci Grup'a alınmayan mebuslar, bundan duydukları kaygıları dile getirdiler. Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Bey, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu programının yediden yetmişe herkesin amacı olduğunu, aralarında görüş ayrılığı bulunmadığını söyledi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


İngiliz, Fransız, İtalyan askeri temsilcilerinden oluşan ve yanlarında İstanbul Hükümeti'ni temsil eden kişilerin bulunduğu Yunan Zulümlerini Soruşturma Kurulu, Yunan askerleri ve Rum çetelerinin yaktığı Gemlik'in Kapaklı köyüne gitti; öldürülen sekiz kadın, altı erkek, iki kızın cesetlerini, İngiliz gemisindeki askerlere gömdürdü. Köylüler, köylerini basanların yüzlerce kişiyi öldürdüğünü, kadınların ırzına geçtiğini anlattılar.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


İttihatçılardan İstanbul'da bulunan Küçük Talat Bey, Gürcistan'ın Tuapse şehrinde bulunan Halil Paşa'ya yazdığı mektupta, Ankara Hükümeti'ne karşı kanlı bir devrime hazırlanma tavsiyesinde bulundu. Paraya şiddetle ihtiyacı bulunduğunu bildirdi. Cavit Bey, Dr. Nazım'dan program meselesi konusunda mektup alıyor. Mektupta, İttihatçıların Doğu Anadolu'da Mustafa Kemal ve Karabekir'den daha nüfuzlu oldukları, İstanbul'da da örgütlü bulundukları anlatılıyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


İstanbul'da İngiliz Orduları Başkomutanı General Harington, İngiltere Askeri Haberalma Müdürlüğü'ne gönderdiği raporda, Ankara Hükümeti'nin İngiltere'ye karşı tutumunu anlattı: Kemalistler, Yunan saldırısının önlenmesini, yalnız Yunanistan'a karşı değil, İngiltere'ye karşı da kazanılmış bir zafer saymışlardır. Londra Konferansı kararları üzerine Anadolu'da İngiliz aleyhtarlığı artmıştır. Türkler İngiltere'nin tarafsızlığına inanmamaktadırlar.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Akşam: TBMM'nde kurulan yeni grup da bütün gruplar gibi Misak-ı Milli programını kabul etti.


Hakimiyeti Milliye: Elim ve matemli bir yıldönümü: 15 Mayıs İzmir'in işgali


Yenigün : İki yıl evvel İzmir'e giren Yunan hançeri, bu yıl kırılacak ve Türk kurtulacaktır.


Alemdar: Bekir Sami Bey'in istifasına hem üzüldük, hem hayret ettik. Ankara'nın en söz anlayan adamı idi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Nurettin Gülmez ‘Anadolu’da Yeni Gün’ kitabında gazetenin Arnavutluk hakkındaki görüşlerini anlatıyor:


Dünya Savaşı’ndan sonra Arnavutluk’un durumu gittikçe kötüleşmekteydi. Sırplar’la Yunanlar, Arnavutluk sınırlarına egemen olma yarışına girmişlerdi. Bunun üzerine Arnavutluk, Cemiyet-i Akvam’a girerek canını kurtarmıştı. Ama iç çalkantılar bitmemiş, milli bağımsızlığı anlamayan Esat Toptani bir suikast sonucu öldürülmüştü. Esat Toptani, Arnavutluk’u Yunanistan ile İtalya arasında açık artırmaya çıkarmış gibiydi. Fransa buna katlanamamış ve Esat Toptani’yi ortadan kaldırmıştı. Fransız mahkemeleri belki bu yüzden suikastı gerçekleştirenleri beraat ettirmiştir.


Arnavutluk basını Anadolu’ya yakın ilgi göstermiş, yayınlanan 23 gazetede Anadolu ile ilgili mutlaka yazılar yer almış, Anadolu şehitleri için mevlitler okutulup, başarı için dualar edilmiştir. Yeni Gün, Yunanistan’ı bir diğer taraftan sıkıştırabilmek ve belki de Türk kamuoyunu, Yunanistan’ın başında çok fazla dert var, biz bunları yeneriz düşüncesinde teşvik etmek için Yunanistan ile Arnavutluk arasındaki Epir sorununu canlı tutmuştur.


(Kaynak: Anadolu’da Yeni Gün / Nurettin Gülmez / Syf 233)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG