16 Ocak 1921


Sovyetlerde çıkan bazı pürüzler nedeniyle Kars'ta bekletilmekte olan Ali Fuat Paşa, Yusuf Kemal ve Rıza Nur Beylerden oluşan elçilik kurulu, Moskova yönüne hareket etti. Kurul 1 8 Şubat'ta Moskova'ya varacak, 24 Ağustos'ta parafe edilen dostluk ve yardım anlaşması 16 Mart'ta imza edilecektir. İlk grubu önceki gün yola çıkarılan Mustafa Suphi ve arkadaşlarının ikinci grubu da trenle Kars'tan Erzurum'a yollandı. Erzurum Valisi Hamit Bey, Karabekir'le birlikte hazırladıkları tertipleri Mustafa Kemal'e bildirdi. "Mustafa Suphi ve yanındakileri mahfuzan sınır dışına sevk olunmak üzere Trabzon'a göndereceğim" dedi. Vali ayrıca, Mustafa Suphi'nin gelmesi üzerine Ankara'dan "kesiniz, kırınız, hemen Bolşevik olunuz" diyen mektup geldiğini, Erzurum halkının galeyanda olduğunu ileri sürdü.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Yenigün: Malum ihanet (Çerkez Ethem) nasıl şekillendi ve gelişti. Mustafa Kemal Paşa'nın ihanet vesikaları hakkında Meclis'te verdiği izahat.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG