top of page

16 Subat 1919 Pazar

Mustafa Kemal’in ocak ortalarından itibaren Anadolu’ya geçmek fikri artık kafasında kesinleşmişti. Anılarında şöyle diyor:

Bu geçirdiğim zamanın bir kısmını da hazırlıklara ayırdım. Tahmin edersiniz ki fikir hazırlıkları, seferberlikte asker toplamak için olduğu gibi davul zurna ile temin edilmez. Fikir hazırlıkları tevazuyla çalışmak, kendini silmek, karşısındakine samimi bir kanaat ilham etmek lazımdır.

Bu dönemde Ali Fuat Cebesoy’un 20.Kolordu komutanlığı sürüyordu. Ancak kendisi 20 Aralık 1918’de hastalık sebebiyle, izinli olarak İstanbul’a gelmişti ve artık kolordusunun başına gitmeliydi.

Atatürk de Ali Fuat Paşa’nın kendisini ziyaretini şöyle anlatıyor: Kulağımdan rahatsız olduğum günler idi. Arkadaşım Ali Fuat beni ziyaret etti, kendisi Ankara’ya nakledilmek üzere olan 20.Kolordu komutanlığını alacaktı.

’Bu kolordunun başında bulunmalısın, bundan sonra önemli şeyler olacaktır. Kolorduna hakim ol. Etrafına güven ver. Hele halk ile yakından temas et’ dedim.

Ali Fuat Paşa ise anılarında şöyle veriyor:

-Paşam ben ve kolordum daima emrindedir. dedim

Mavi gözlerinin nasıl bir ışıkla parladığını anlatamam. Mustafa Kemal’in yanıtı kısa ve kesindi:

‘Beraber çalışacağız Fuat’

(Samsun’dan önce bilinmeyen 6 ay / Alev Coşkun / syf 237)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page