top of page

16 Temmuz 1920 Cuma

Ermeni harekatı sebebiyle Doğu Ordusu, Şahtahtı sırtlarını tahkim etmeye başladı.· Ermeniler, 25'te Şahtahtı'nı işgal edecekler. Türk birliği komutanının ısrarı üzerine İranlılar, sınırdaki köprüyü açtılar. Ermenilerden kaçan siviller birbirlerini çiğnercesine köprüden geçmeye başladılar. Geçiş 24 saat sürdü. Şah tahtı'nda Türkiye'nin askeri mevcudu 198 piyade, 28 makinalı tüfek, 17 süvari, 17 topçu eri ve 15 subay. Ermeni kuvvetleri ise 2.000 kişi tahmin ediliyor. Yerli Müslümanların ileri gelenleri Ermenilere ateşkes önerdiler. Türk birliğinin de teslim olmasını istediler.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 128)


Yunan ordusunun yayımladığı bildiride, 22 Haziran'da başlayan ileri harekatın sona erdiği açıklandı: Kemalistlerin Müslümanlar tarafından her yanda reddedildiği, Türklerin, dostları ve koruyucuları saydıkları Yunanlılara kesin güven ve içten bağlılık duygulan beyan ettikleri ileri sürüldü. Yunanlıların ileri harekata son vermelerinin nedeni, Anadolu'daki kuvvetlerinden bir kısmını Doğu Trakya'nın 20 Temmuz'da başlayacak işgalinde kullanmak. Yunanlılar, Trakya'da ciddi bir direnişle karşılaşmayınca Anadolu'daki askeri faaliyet 23 Temmuz'da devam etmeye başlayacaklardır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 128)


Banş Konferansı adına Fransız Başbakanı Millerand imzasıyla hazırlanan, İstanbul delegesi Reşit Bey'e yarın verilecek sert cevapta, banş anlaşmasının imzalanması için 10 gün süre tanındı. Millerand'ın yazısında, Türklerin savaşa hiç bir mazeretleri olmaksızın girdikleri ileri sürülerek Türkiye'nin Müttefiklerin dostluğuna ihanet ettiği, suç işlediği, demir yolunu kapadığı, Rusya ve Romanya ile ulaşımı engellediği, savaşı iki yıl uzattığı, 800.000 Ermeni'yi katlettiği, 200.000 Ermeni ve bir o kadar Rum'u sürdüğü gibi suçlamalar sıralandı. Trakya ve İzmir'de Türklerin azınlıkta olduğu savunularak Türkiye üzerinde mali kontrol uygulanacağı, böylece Türk milletinin emperyalist eğilimlerden kurtulacağı, iyi yönetilen bir millet olacağı anlatıldı. İstanbul'da Türklerin çoğunluk oluşturduğunun şüpheli olduğu ileri sürülerek buna rağmen Müttefiklerin burayı Türk başkenti olarak bıraktığı, şartlar kabul edilmezse bu karardan vazgeçileceği bildirildi ve anlaşmanın imzası için 27 Temmuz'a kadar süre tanındı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 128)


Başbakan Damat Ferit, İngiliz Yüksek Komiseri Robeck'le görüştü. Robeck'in Curzon'a raporuna göre Damat Ferit, barış şartlarını ağır bulduklarını ama imzalayacaklarını söyledi, "Bunu benim gibi makul insanlar anlıyor" dedi. Damat Ferit, barış şartlarına karşı çıkan milliyetçiler aleyhinde bulundu, milli hareketin bastırılmasını savundu, Yunanlıların Anadolu'da yürümeleri halinde Erzurum'a kadar ciddi bir direnişle karşılaşmayacaklarını ileri sürdü, Sultan'dan başlayarak bütün Türklerin İngilizlerin yardımını istediklerini söyledi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 128)


Demirci Mehmet Efe'nin dün Denizli'de genel af ilan etmesi üzerine Söke Hakimi Mehmet Süreyya Bey Tavas'a giderek halkla konuştu. Efe'nin bildirisini okudu. Denizli'den kaçan halk, şehre dönmeye başladı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 128)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page