top of page

17 Ekim 1919 Cuma

(Ön bilgi: 4 Ekim 1919 tarihli ‘Genel bir Değerlendirme’ gönderisinde de detaylarını bulabileceğiniz gibi Damat Ferit Paşa Hükumeti’nin devrilmesinden sonra kurulan Ali Rıza Paşa Hükumeti’nin Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Heyeti Temsiliye adına Mustafa Kemal, Rauf ve Bekir Sami Beyler 20-22 Ekim’de Amasya’da görüşecekler. Görüşmede karşılıklı olarak beş ayrı belge imzalanacak ancak imzalanan belgelerin hemen hiçbirinin gereği yerine getirilmeyecek. Salih Paşa, İstanbul’a döndükten kısa bir süre sonra, sadrazam olacak. Amasya’da imzaladığı anlaşmaların gereklerini yerine getirmek yerine, Padişah’ın yönlendirmesi altında, Damat Ferit’e yeniden hükumet kurdurmak için çaba harcayacak.)


Mustafa Kemal’in Salih Paşa ile konuşulacak konularda görüşlerini sorduğu kolordular cevap vermeye devam ediyorlar. Bugün de 20. Kolordu Kumandan Vekili Mahmut Bey ile Kâzım Karabekir görüşlerini bildirdiler. Mahmut Bey, belli başlı olarak şu konular üzerinde durdu: Hiç bir devletin mandasını kabul etmemek, istila hırsı gütmeyen bir devletten yardım almak, Avusturya ve Ma­caristan’dan uzmanlar getirmek, Fransa’nın dost bir halde tutulması, Patrikha­nelerin İstanbul’dan çıkarılması, Hükümet’in yalnız İslam ve Türk halkı düşünerek iş görmesi, bir askerî şûra kurulması, göreve çağrılmış emeklilerin yeniden emekli edilmesi, İstanbul’da oturan subayların Anadolu’ya gönderilmesi, üç askerî müfettişlik kurulması... Kâzım Karabekir’in cevabında ise ke­sinlikle bir milis kabul edilmeyerek daimî bir ordunun yerinde bırakılması ve mevcudunun korunması istendi. Karabekir yarın ek olarak göndereceği yazıda Ermeni ve Gürcü kuvvetleri azaltılmadıkça tek bir silahın bile verilmemesi ve Genel Savaş’ta ele geçirilen silahların teslim edilmemesi gerektiğini belirtecek­tir. Karabekir ayrıca Mustafa Kemal’den, kendi kolordusuna bağlı Halit Bey’le özel haberleşme yapılmama­sını istedi. Kolordusunun komuta zincirinin koptuğunu, Halit Bey’in sert tutu­mu ile, İngilizlerin tepkisine sebep olduğunu belirtti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 176)


Patrikler, yüksek komiserleri ziyaret ederek Türk Hükumeti’nden şikayette bulundular. Bütün Türkiye’nin işgal edilmesini ve azınlıkların himaye edilmesini istediler.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 176)


Yenigün: Hepimizin en büyük düşüncesi: Seçimler

İfham’da H.Ragıp: İstanbul seçimlerinin tehlikeli noktası, partilerin adaylar üzerinde, Milli Kongre etrafında birleşerek fikir birliğine varamamalarıdır.

Peyam’da Ali Kemal: Damat Ferit düşeli harici siyasetimizin ufuklarını kara bulutlar kapladı. Varlığımızın en korkunç düşmanları için ise gün doğdu.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 178)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page