17 Ekim 1920

Yüksek komiserler Vahdettin'i ziyaret ederek ondan Anadolu ile uzlaşacak bir hükümet kurulmasını istediler. Bunun üzerine Damat Ferit Hükümeti istifa etti. İlk hükümetini 4 Mart 1919'da, ikincisini 19 Mayıs 1919'da, üçüncüsünü 21 Temmuz 1919'da kurmuş olan Damat Ferit, Sivas Kongresi'nin Ali Galip olayı üzerine İstanbul'la ilişiği kesmesinden sonra 30 Eylül 1919'da istifa etmiş, Ali Rıza Paşa ve Salih Paşa Hükümetlerinden sonra dördüncü hükümetini 5 Nisan 1920'de kurmuş ve bu hükümetini 31 Temmuz 1920'de yenilemişti. Bütün iktidarı döneminde, İngilizlerle işbirliği halinde, Anadolu kurtuluş hareketine karşı sert tedbirler alan Damat Ferit Paşa, böylece siyaset sahnesinden silinmiş bulunuyor. Tevfik Paşa Hükümeti, 21 Ekim'de kurulacak.


Ermeniler, Haçin'i baştan aşağa yakarak kasabadan çekildiler. Ermenilerin bir kısmı esir alındı. Haçin harekatı sona erdi. Haçin'e, bu harekatı yöneten Kuvayı Milliye Komutanı Saim Bey'in adından ötürü Saimbeyli adı verilecektir.


Peyamı Sabah'ta Ali Kemal: Demek işlemediğimiz bir hata kalmışmış. Ermenistan'a saldın ile onu da tamamladık.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG