17 Eylül 1919 Çarşamba

Padişah’ın hükumeti savunmak için bir bildiri yayımlayacağını haber alan Temsil Kurulu, böyle bir bildirinin aslı esası olamayacağını duyurmaya karar verdi. Temsil Kurulu, Padişah’a sunulacak bilgilerin Müşir Paşa aracılığı ile ulaştırılmasını kararlaştırdı. Mustafa Kemal, Senato üyesi Müşir Fuat Paşa’ya bir mektup yazarak Padişah’la telgraf görüşmelerine Hükumet’in engel olduğunu bildirdi, ekli olarak gönderilen belgelerin Padişah’a ulaştırılmasını rica etti. Mektupta Mustafa Kemal, Damat Ferit’in sabit fikirleri ve ‘hayvanca’ inadı ile vatan ve milletle birlikte Saltanat’ı da uçuruma sürüklemekte olduğunu bildirdi. Mektup, Sivas’ta bulunan ve yarından sonra şehirden ayrılacak olan gazeteci Mr. Browne ile gönderilecek, Fuat Paşa 29 Eylül’de belgeleri Padişah’a götürecek, Damat Ferit’in istifasını isteyecek, Damat Ferit’te 30 Eylül’de istifa edecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 112)


İstanbul ile Sivas arasında hakimiyet mücadelesi devam ediyor. Sivrihisar ve Mihalıççık ilçeleri Sivas Kongresi’nin kararlarına uyarak İstanbul’la ilişiği kestiler. Kastamonu’da da hükumet el değiştirdi. Dün Kastamonu’ya gelir gelmez evinde tutuklanan Albay Osman Bey, Mustafa Kemalci subaylar tarafından kurtarıldı. Osman Bey, gece, vali vekilini ve jandarma alay komutanını tutuklattı. Mustafa Kemal’le makina başında konuştu. Vali Vekilliği’ne Defterdar Ferit Bey getirildi. Kastamonu sokaklarında dağıtılan bir bildiride de ilin Kuvayi Milliye ile birleştiği ilan edildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 112)


Mustafa Kemal, İstanbul’la ilişiği kesmeyen Eskişehir Mutasarrıfı Hilmi Bey’i telgrafla tehdit etti. Hala niçin muhalefet ettiğini sordu, ‘Milletin isteğine siz mi karşı koyacaksınız?’ dedi, Temsil Kurulu’na başvurmasını ihtar etti. Hilmi Bey, yeniden İçişleri Bakanlığı’ndan imdat istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 112)


Harbiye Bakanı Süleyman Şefik Paşa, Antant Gazetesi muhabirine, İstanbul’la Anadolu’nun bağla ntısının kesik olduğu haberinin kesinlikle yanlış olduğunu söyledi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 113)


11 Eylül’de İstanbul’a gelip görevine başlayan İngiliz Yüksek Komiseri Amiral De Robeck’ten Dışişleri Bakanı Curzon’a: Türkiye’de ciddi bir kriz var. Anadolu’da oluşan hareket, bağımsız bir cumhuriyete doğru gelişiyor. Bu hareket 1908 hareketine benziyor. Ya yeniden savaşa başlayacağız ya da Yunanlılarla İtalyanları Anadolu’dan geri çekeceğiz. Acilen barış yapmalıyız. Mustafa Kemal ile müzakere ümitsiz. Padişah tahttan inmek niyetinde.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 113)


Erzurum Merkez Kurulu, Harbord Heyeti’yle görüşecek memleket eşrafının yarın Dernek merkezinde toplanarak Harbord’un sorularına verilecek cevapların genel hatlarıyla belirlenmesini kararlaştırdı. Ermenistan konusunu araştıran Harbord, 25 Eylül’de Erzurum’da büyük bir ilgiyle karşılanacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 113)


Ali Fuat Paşa, karargahını, Sivrihisar’dan Eskişehir’e 40 km uzaklıktaki Mahmudiye Köyü’ne naklediyor. Eskişehir Doğusundaki Türk milli kuvvetlerinin mevcudu 1000 i buldu.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 113)


Gandi, Bombay’da Cuma Camii’nde bir Müslüman topluluğuna yaptığı konuşmada Türkiye konusunu kastederek ‘Bütün Hindular sizinle birliktir.’ dedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 114)


İradei Milliye’nin 2.sayısı: Milletin ilk adımı: Ferit Paşa Kabinesi’yle ilişiği kesiş. Millet, böyle bir hükumete müstehak olmadığını bu hareketiyle dünyaya ilan ediyor. – Kürt Milleti necibesini İngiliz altınları ile iğfale çalışan vatan haini Celadet ve arkadaşı haklarında verilecek hükmü kamuoyuna bırakırız. – 15 gündür Sivas’ta bulunup Kongre’nin meşru emelleri konusunda raporlar veren Amerikan basınının temsilcisi Browne’a teşekkür ederiz.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 114)


Akşam’da Damat Ferit’in Temps’den alınma demeci: Mustafa Kemal hareketi millete dayanmaz. Askeri hiçbir mahiyeti yoktur. Bunlar harp içinde yükselmiş zabitlerdir ki, bugün Anadolu’da dağılmış, iş arıyorlar. Bir hareket yapmak istiyorlar. Bu hareket, artık alevleri sönmüş ot ateşidir. İttihat ve Terakki, bu hareketi şiddetlendirmek için birçok paralar harcıyor. Halk Hükumet’e sadık, Padişah’a itaatkardır. Hareket Konya’nın öte tarafındadır. Damat Ferit, barıştan sonra hangi devlete eğilim göstereceği sorusuna tebessümle karşılık verdi, seçimlerin devam etmekte (!) olduğunu söyledi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 114)


Peyam Gazetesi: Sadrazamın hakimane dış siyaseti sebebiyet İtilaf Devletleri hakkımızı tanımak üzereler...


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 115)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG