17 Nisan 1921


Yunan işgal kuvvetleri ve yerli Rum çetelerinin Marmara köylerine öldürme, göç ettirme, yağma ve tahrip olayları devam ediyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Ankara Hükümeti, ihraç edilen mallardan alınan vergiyi yarı yarıya indirdi. 20 Eylül 1920'de TBMM, geliri artırmak için ihraç vergisini, malların kilo ve sayısı üzerinden almayı kararlaştırmıştı. Aradan geçen 7 ayda, malların dış piyasadaki değeri düştüğünden, dışsatım azalmış bulunuyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)

Mustafa Kemal Paşa’dan Eskişehir’de Bayan Berthe-George Gaulis’e


Ankara 17 Nisan 1921


Nazik telgrafınız ve ordularımızın kazandığı son zafer dolayısıyla bana gönderdiğiniz tebrikleriniz için hararetle teşekkür ederim stop Ülkemizde kalışınızı biraz daha uzatacağınızı ve Ahmet Muhtar Bey’in de rica ettiği gibi Ankara’ya kadar geleceğinizi umarım stop Derin saygılarımı kabul buyurunuz Madam.


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

Mustafa Kemal


ATATÜRK İLE YAZIŞMALAR (1920-1923) / BİLAL N. ŞİMŞİR /113


Anadolu Ajansı tarafından Ankara’dan 17 Nisan 1921 tarihiyle gönderilen ve Açıksöz’de “Vazife Başına” başlığıyla basılan habere göre Halide Edip’in başkanlığında toplanan Ankara kadınları, Anadolu şehitlerinin evlatlarına yardım için çalışmaya, vilayetin ve bütün dünyanın Müslümanlarından yardım isteyen iki bildiri çıkarmaya karar vermişlerdir. Türkiye kadınlarına yazılan bildiride şöyle denilmektedir. “ Biz Ankara kadınları memleketin istiklal ve şerefini İnönü zaferleriyle bir hakikat haline koyan mübarek şehitlerimizin evlatlarının istiklali için toplanarak ve bütün Müslüman hanımlarına Anadolu şehitlerinin evlatlarına yardım için müracaat ettik. Bütün vilayet hanımlarının kendi şehit evlatlarına bakmak için bir cemiyet halinde toplanmalarını teklif ediyoruz. Bütün memleketin iştirakiyle kazanılan zaferimizden dolayı sizleri tebrik eder, Cenabıhak’tan hayırlı vazifenizde muvaffakiyet dileriz”


Halide Edip’in yazma görevi aldığı iki “ mektup “ bu bildiriler olmalıdır.


Hilali Ahmer, dört yıldır şeker bayramının birinci gününü “Çiçek Bayramı “ olarak kutlamaktadır. 1921 yılında 8 Haziran gününe gelen Şeker Bayramının birinci günü, dağıtılan çiçeklerden 528 lira 30 para toplandığı, Hilali Ahmer Ankara Heyeti Merkeziyesi’nden bildirilerek gösterdikleri ilgiden dolayı Ankaralılara gazete yoluyla teşekkür edilmektedir.


Hilali Ahmer Hanımlar Heyeti Merkeziyesi, gazeteye verdiği bir ilanda, bayramın üçüncü günü öğleden sonra saat üçle beş arasında bütün üye “hanımefendiler” bayramlaşmak ve görüşmek üzere, Kız Öğretmen Okulu’na gelmelerini rica etmektedir. İlanın yayınlandığı Hakimiyeti Milliye “Denebilir ki, memleketin içinde en müessir, en çalışkan ve halkın en ziyade sevdiği cemiyet, Hilali Ahmer Cemiyeti’dir. Kasabalarımızın büyük kısmında, hatta köylerimizde bile Hilali Ahmer’in şubeleri açılıyor” diye yazmaktadır.


Anadolu kadınlar ordusu gerçekten harekete geçirilmiştir.


Kütahya-Eskişehir Savaşlarının yapıldığı Temmuz 1921’de Ankara hastaneleri yaralılarla dolup taşmıştır. Hilali Ahmer Hanımlar Şubesi adına bir kurul, 1 Ağustos 1921 günü Ankara’daki bütün hastaneleri gezerek yaralı gazilere sigara dağıtmıştır. Kadınlar özellikle hastanelerin temizliğini ve yaralılara büyük bir şefkatle bakıldığını görerek hastanelerin doktorlarına teşekkür etmişlerdir.


Hakimiyeti Milliye “ Şehit çocuklarını korumak için kadınlar tarafından kurulan Cemiyet bir yandan da gazileri düşünmek gibi bir şefkat göstermektedir. Geçenlerde subaylara 10 bin paket sigara götürüldüğü gibi erler için de 20 bin paket daha hazırlanmakta olduğunu büyük bir memnuniyetle haber aldık” diye yazmıştır.


Sakarya Savaşı günlerinde cepheden Ankara’ya taşınan yaralı gazilere Ankara köylülerinin bir ikramı da basına yansımıştır.


“ Köylülerimizin şefkati: Dün Sincan köyü ahalisi, yaralı asker kardeşlerimizin trenle geçeceklerini işittiklerinden harmanlarını bırakarak köyce kadın erkek, çoluk çocuk kazanlara, güğümlere, testilere koydukları ayranı, yoğurdu, sütü çabucak Sincan istasyonuna getirmişler, tasvir olunamayacak derecede büyük bir şefkat ile kendi elleriyle yaralı gazilerimize dağıtmışlardır. Bunu haber alan Şimşit, Amiryaman (Eryaman) köyleri ahalisi de tedarik eyledikleri yoğurt ve ayranları merkep yükleriyle getirerek Sincan noktasına teslim etmişlerdir”


KURTULUŞ SAVAŞI KADINLARI / ZEKİ SARIHAN / 162-163

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG