17 Ocak 1920 Cumartesi

İstanbul’daki İngiliz, Fransız ve İtalyan Yüksek Komiserleri, Harbiye Bakanı Cemal Paşa ile Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa’nın görevlerinden uzaklaştı­rılmaları için Türk Hükumeti’ni sıkıştırma kararı aldılar. Paşalar Kuvayı Milli- ye’ye yardım etmekle suçlanıyor. Hükumet’e yazı 20’de verilecek ve Cemal ve Cevdet Paşalar 21’de istifa ettirileceklerdir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 330)


Birinci Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Bey, Trakya’daki direnişi örgütlendir­mek için Mustafa Kemal’den yardım istedi: Edime valisi millî kuvvetlere yar­dım etsin. Köy öğretmenliklerine, bucak müdürlüklerine ve bazı kaymakam­lıklara öğretmenleri tayin edebilelim. Subay ihtiyacımız tamamlansın. Trak­ya’ya gizlice silah gönderilsin.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 330)


Eskişehir Mutasarrıflığından içişleri Bakanlığı’na gönderilen bir yazıya göre İngiliz subaylar Türk subay ve erlerini kendilerine selam vermeye zorluyorlar, vermeyenlere zulmediyorlar. Mutasarrıf, yazısında barış yakın diye sabrettikle­rini, bu durum devam ederse halktaki galeyanın önüne geçmenin zor olduğu­nu belirtti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 330)


Webb’den Curzon’a: Fransız Yüksek Komiseri Defrance, Türklerin karşı ted­birlerinden korkuyor. Mümkün olduğu kadar çabuk bir barış yapılması çok iyi olur.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 330)


Times’tan: Türkler, asıl kökenleri olan Anadolu’nun yukarı yöresine çekilmedikçe Avrupa’ya barış kolaylıkla gelemez. İstanbul’da Osmanlı sancağı dalgalandıkça bu kent bir anlaşmazlık kaynağı olmaktan geri durmayacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 330)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG