top of page

17 Ocak 1921

Simav yönüne harekete devam eden ordu birlikleri, Ethem kuvvetlerinden

2oo'ünü yakaladı. Kuvayı Seyyare'nin kalan kuvvetleri Demirci yönüne çekildiler.

Eski arkadaşlarından Binbaşı Derviş Bey, Hükümet adına Ethem'den

teslim olmasını istedi. Ethem bu isteği reddetti. * Hükümet, Demirci,

Simav, Gördes ve çevresi halkına bir bildiri yayımlayarak Ethem'e

müsamahakar davranılmamasını istedi. Bildiride "Hiç bir milletin tarihinde

böyle bir leke yoktur" denildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Yurdun çeşitli yerlerinden gönderilen tebrik telgrafları Meclis'te okunmaya

başlandı. Birinci İnönü Zaferi'nin kutlandığı telgraflarda Ethem'in hareketi

de lanetleniyor


Mustafa Kemal'in Unıted Telgraph muhabirine verdiği demeç Hakimiyeti

Milliye'de: İtilaf Devletleri, milletimizi bir hayvan sürüsü ve memleketimizi

sahipsiz açık arazi sanıyorlar. Milletimiz vatanına sahiptir, hürriyet ve bağımsızlığına

aşkla bağlıdır. Sevr Anlaşması'nı yok sayıyoruz, son amaç istiklal

ve hakimiyeti sağlayacak bir barıştır...


Çanakkale'ye bağlı Ezine kasabasının Kileli bucağında Onbaşı Hristo, gece

yansı silahlı olarak ve zorla Hafız Çavuş'un evine girerek 1 8 yaşındaki Hatice'yi

bu gece kendisine vermesini istedi, kızı kolundan çekerek götürmek istedi.

Hatice, bir komşusuna kaçarak kurtulabildi. Hristo, yarın gece gene

gelecek, kızı Hıristiyan yaparak evleneceğini söyleyecek, feryadı duyarak

yetişen ihtiyar i:-leyeti ile Hafız Çavuş'u karakola götürerek dövecektir.


Hakimiyeti Milliye: Anadolu halk ordusu varlığını,

birinci olarak Doğu'da göstermişti, ikinci olarak şimdi gösterdi. Anadolu'da

artık kuvvetli bir ordu vardır. Anadolu davasının kesin zafere gittiğinde kimsenin.

şüphesi yoktur.


Son Yunan taarruzunun başarısızlığa uğraması çeşitli yorumlara yol açmıştır.

Yunanlıların en önemli etken olarak iklim şartlarını gösteriyorlar. Yunanlılar tarafından yapılan açıklamada, yeni atanmış olan subayların yetersiz kaldıkları ve birliklerin moral bozukluğu içinde bulunduğu yolundaki iddiaların gerçekle bağdaşmadığı belirtilmektedir.


Aynı açıklamada Türklerin en seçme birliklerini savaşa sürmeleri ve dağların karla kaplı bulunması Yunan başarısızlığının önde gelen nedenleri olarak gösterilmektedir.


Bazı iddiaların aksine, son savaşta Yunanlılara karşı savaşan Türklerin arasında Bolşeviklerin bulunmadığı anlaşılmıştır.


AMERİKAN BASININDA TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI / OSMAN ULAGAY / 118-119


Mustafa Kemal Paşa, 17 Ocak 1921 tarihinde United Telgraphe muhabirine verdiği demeçte, İzmir’in bir Türk memleketi ve Anadolu’nun bölünmez bir parçası olduğu, Yunanlıların İzmir’de hiçbir tarihi ve ırki hakkı olmadığı halde adalardan ticaret maksadıyla gelmiş ve İzmir merkezinde bile çoğunluk sağlayamamış olan Rumların mevcudiyetini bahane ederek İngiltere’nin emperyalist emellerini tatmin maksadıyla Türk topraklarının Yunan kuvvetleri tarafından haydutça istila edildiğini, Mora, Teselya, Girit ve Makedonya’da yapmış oldukları gibi burada da Türk ahali hakkında mezalim yaptıkları ve imha siyaseti takip etmiş olduklarını. BMTH’nin raporunun da bunu teyit ettiğini ifade etmiştir.


YUNAN MEZALİMİ İZMİR, AYDIN, MANİSA, DENİZLİ 1919-1923 / MUSTAFA TURAN/ 291-292

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page