18 Şubat 1920 Çarşamba


Teğmen Şahin’in kumandasındaki Kuvayı Milliye, Kilis-Antep yolu üzerinde bulunan Fransız yiyecek kollarına baskın yaptı. Heyecanın artmakta olduğu Antep’te durum çok gergin bulunuyor. Hıristiyan ve Müslümanlar, kendi ma­hallelerine çekilmiş durumdalar. Şehirde sessizlik hüküm sürüyor. Urfa, Kilis, Antep yöresi Kumandanlığı’na atanan General Lamothe, Adana’dan Kilis’e hareket etti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 382)


Mustafa Kemal, Nazilli Mevki Kumandanı eliyle Refet Bey’e gönderdiği yazı­da, Antalya ve Burdur çevresinde memur ve eşraftan bazılarının İtalyanlarla dikkat çekici ve zararlı ilişkileri bulunduğu yolunda haberler aldıklarım belirte­rek, zararlı sonuçlar doğuracağından kuşkusu olmadığı bu gibi temaslar hak­kında önleyici tedbirler alınmasını, bu konuda gerekenlere talimat verilmesini istedi. Mustafa Kemal, Burdur Askerlik Şubesi başkanına da aynı konuda bir talimat göndermişti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 382)


İstanbul’daki İngiliz Genel Karargâhı’nın Savaş Bakanlığı’na raporu: İngiliz hizmetindeki bir Türk ajanının Anadolu’dan topladığı bilgiler: Barış şartlan ağır olursa milliyetçiler Halife’yi değiştirecekler. Kuvvetleri, nizamî 30.000, ye­dek 30.000. Azerbaycan ve İran taraflarından silah alınıp Ankara ile Sivas ara­sında dağıtılıyor. Mustafa Kemal ne Bolşevik, ne de İttihatçı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 382)


Burdur’da Müdafaa-i Hukuk Kadınlar Cemiyeti Kuruldu.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 382)


İflıam, İlk kez kırmızı başlık ve yazı kullanarak verdiği haberde, Londra Konferansı’nın İstanbul’u Türklerde bırakma kararını kutluyor.


Hüseyin Ragıp, öğretmenlerin aylardır maaş alamadan, sefalet içinde yaşamalarına dikkat çekiyor. “Yalnız galiplerin, hastalıkların değil, cehaletin de mağlubuyuz”


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 382)


Hüseyin Ragıp Baydur Kimdir?


1890 yılında Rodos’ta doğan ve 1914 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Hüseyin Ragıp, İstanbul, Üsküdar ve Kadıköy liselerinde öğretmenlik ve müdürlük yapmış ve 1918’de İfhâm gazetesinde gazeteciliğe başlamıştır. İngiliz sansürü, milliyetçi yayınlarından dolayı bu gazeteyi süresiz kapatınca ve 16 Mart 1920’de İstanbul’un işgali üzerine Rodos’a gitmiştir. Oradan Ankara’ya geçen Hüseyin Ragıp, MUSTAFA KEMAL PAŞA TARAFINDAN HAKİMİYET-İ MİLLİYE GAZETESİNİN BAŞINA GETİRİLMİŞTİR.* Hüseyin Ragıp Baydur; Millî Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip'in ağabeyi ve Atatürk ve İnönü dönemlerinin seçkin diplomatlarından biridir. Yurt dışında 30 yıl boyunca büyük elçilik yapmıştır. Stalin’i, Mussolini’yi, Roosevelt’i, Truman’ı ve Churchill’i yakından tanımış olan Hüseyin Ragıp, 1955’te Londra’da görevi başında hayatını kaybetmiştir.


*Detaylı bilgi için 10 ocak 1920 gönderisini inceleyebilirsiniz.

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG