18 Ekim 1919 Cumartesi

İstanbul’dan gelecek Salih Paşa ile görüşmeler yapmak üzere, Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Kemal ve üyeler Rauf Bey’le Bekir Sami Bey, Amasya’ya var­dılar. Görüşme ve protokoller 20-22 Ekim.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 179)


Sait Molla’nın Rahip Fru’ya ikinci mektubu: Hikmet Bey daha çok para isti­yor. Bizi koruyan İstanbul Polis Müdürü’nün değiştirilmesine engel olunuz.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 179)


Batum’da Pontos Cumhuriyeti ilan edildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 178)


İfham: Türk oğlu, seçim hakkını kullan. Vereceğin oylarla memleketin geleceğini sen tayin edeceksin.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 178)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG