18 Ekim 1920

Ferda (Adana): Milliyetçi namı altında milleti soyup mahveden alçakların, hainlerin yakında tamamen belayı bulacakları muhakkaktır.


Dersaadet'te Sait Molla: Code Civil (Medeni Kanun) memleketin ihtiyacına aykırıdır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


İsmet İnönü anlatıyor:


Bizim muazzam ordu teşkili ile uğraştığımız, ordu aleyhindeki dedikoduları bertaraf etmeye çalıştığımız sırada, Garp Cephesi Kumandanı Ali Fuat Paşa Gediz’de bulunan bir Yunan tümenine karşı taarruz etmeyi tasarlamış. Bunu Erkanıharbiyeyi Umumiyeye bildirdi.


Ali Fuat Paşa’da Gediz’deki Yunan tümenine taarruz etme hevesini uyandıran husus, bu tümenin münferit bir vaziyette bulunmasıdır. Gerçekten Yunan ordusunun üç tümeni Bursa mıntıkasında bir tümeni Uşak’ta, bir tümeni de Aydın ve civarında idi. Gediz’deki Yunan tümeni diğer kuvvetlerden ayrı ve irtibatsız görünüyordu.


Ali Fuat Paşa’nın taarruz için kullanabileceği kuvvetler, zayıf mevcutlu iki piyade tümeni ile Ethem Bey kuvvetleridir. Gediz’deki Yunan kuvveti bir tümendi ama, Yunan tümenleri daima çok kuvvetliydi. Bizim tümenler en kuvvetli zamanlarında bile, bir Yunan tümeninin aşağı yukarı yarısı veya yarısından biraz fazla kuvvette idi. Ben bütün muharebeler esnasında, taarruzda, müdafaada bir Yunan tümenini bizim bir buçuk tümen olarak hesap ederdim. Kuvvet hesaplarımı hep bu esase göre yapardım. Yunan kuvvetleri dolgun mevcutlarla gelmişlerdi. Henüz kadro halinden kurtulamamış olan kuvvetlerimizi değerlendirirken, bir kolordumuzun bir Yunan tümenine muadil olduğunu kabul etmeye mecburduk. Şimdi böyle bir vaziyette geçici bir zafer için, bir zafer ihtimali için nasıl olur da elimizdeki kuvvetlerden bir kısmını gözden çıkarabilir ve tehlikeye atabilirdik? Garp Cephesi Kumandanı Gediz’e taarruz için ısrar ediyordu. Ben Genelkurmay Başkanı olarak, taarruz için vakit erkendir, yapmayın diyordum. Aramızdaki mesleki ve askeri olarak birçok muhabere cereyan etti. Bir mutabakata varabilmek için kalktım, Eskişehir’e gittim, orada harekatı tehir ettik. Nihayet cephe kumandanının taarruz fikrinde ısrarı ile Mustafa Kemal Paşa araya girdi, hepimizi dinledi ve böyle bir hareketi muayyen usuller altında tensip etti, ‘Pekala, yapınız.’ dedi.


(Kaynak: Hatıralar / İsmet İnönü / Syf 204)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG