18 Haziran 1919 Çarşamba

Ali Batı ayaklanması bastırıldı. İngilizlerin kışkırtmasıyla 11 Mayıs’ta ayaklanmış bulunan Ali Batı, ordu kuvvetlerinin elinden kurtulmayı iki sefer başarmıştı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 328)


Hükumet, Redd-i İlhak gibi derneklerin kurulmasını ve silahlı kuvvet hazırlanmasını yasakladı. İçişleri Bakanı Ali Kemal, illere bir genelge göndererek halkı işgallere karşı ses çıkarmamaya çağırdı: ‘İşgallerden ne derece üzülürse üzülsün, Hükumet bu sıralarda savaşa tutuşamaz. Milli ordu kurmak gibi, devletin selametine son bir darbe vurmak isteyenleri öğütle, olmazsa zorla yola getiriniz!’


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 328)


Mustafa Kemal Edirne’de bulunan Birinci Kolordu Kumandanı Cafer Tayyar Bey’e yazdığı acele şifre telgrafta, Anadolu halkı, kumandan idarecilerin birleştiğini, millet geleceğinin esir ve aciz bir hükumete bırakılamayacağını, Kürtlerin de Türklerle birleştiğini bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 328)


Hükumet’e gelen raporlara göre İngilizler ve Kürt Teali Cemiyeti, ayrılma konusunda Kürtleri Tahrik ediyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 329)


Venizelos, Fransız Başbakanı ve Paris Barış Konferansı Başkanı Clemenceu’ya gönderdiği mektupta, Türklerin Yunan hatlarına saldırılarda bulunduğu yolunda haberler aldığını bildirerek, Türk yığınaklarına engel olmak amacıyla Edremit, Balıkesir, Akhisar, Salihli ve Nazilli’ye kadar ilerlemelerine izin istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 330)


Nutuk’tan/ (Dilerseniz önce 8 Haziran’daki ilk paylaşımı inceleyebilirsiniz.)


Bu sebeple 18 Haziran 1919 tarihinde Trakya’ya verdiğim direktifte işaret ettiğim bir noktanın uygulanma zamanı gelmiş bulunuyordu. Hatırınızdadır ki o nokta, Anadolu ve Rumeli ulusal örgütlerini birleştirerek, bir merkezden temsil etmek ve yönetmek üzere, Sivas’ta genel bir ulus kongre toplamaktı. Bu amaçla Cevat Abbas Bey’e 21/22 Haziran 1919 gecesi Amasya’da yazdırdığım genelgenin temel noktaları şunlardır. (Bu noktalar ilgili günde belirtilecektir.)


(Kaynak: Nutuk / Mustafa Kemal Atatürk / Syf 20)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG