18 Mart 1921

L.George, Yunan delegeleriyle yaptığı toplantıda, Türk delegeleriyle yaptığı görüşmeyi anlattı. Gunaris, Türkiye ile ateşkes ilan etmiş olmasından dolayı Fransa'yı yerdi. Yunan ordusunun hemen harekete geçmesi gerektiğini anlattı ve bu saldırının Türklere boyun eğdirebileceğini ileri sürdü; bir hafta sonra başlayacağını açıkladığı saldırının nasıl hazırlandığını anlattı ve İngiltere'den mali yardım istedi. L. George, bu isteği olumlu karşılayarak yeniden başlayacak savaşın sorumluluğunun Türklere yüklenmesini önerdi. "Hiç bir şeyi şansa bırakmayın, başarısızlığınız Türkleri ele avuca sığmaz duruma getirir" dedi. İngiltere'nin kalbinde Yunan halkı için daima sıcak bir köşe bulunduğunu söyledi. Gunaris, kendilerine hareket serbestliği tanındığı için teşekkür etti


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Hüseyin Ragıp Bey, Hakimiyeti Milliye'deki dünkü yazısı üzerine Sebilürreşat Dergisi sahibi Eşref Edip Bey'i çağırarak Anadolu'da bir İslam kongresi toplanması için hemen hazırlık yapılmasını istedi. Mustafa Kemal'in de böyle istediğini söyledi. Hazırlık bürosunda Mehmet Akif, Eşref Edip, Şer'iye Bakanı Mustafa Fehmi Efendi ve Recep (Peker) Beylerin bulunacağını belirtti. Hazırlık komisyonu yarın ilk toplantısı yaparak İslam dünyasına bir çağrı yapmayı kararlaştıracaktır


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Şeyh Sunusi Diyarbakır'dan Mustafa Kemal'e çektiği telde, buraya varışında gördüğü sıcak ilgiden ötürü memnunluğunu bildirdi


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Hakimiyeti Milliye: Biz Londra Konferansı'na ilke götürdük, bağımsızlık ilkesi. Onlar bize politika getirdiler, hile politikası, aldatma politikası.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Gayei Milliye: Arif Hikmet Bey'in İstiklal Marşı: Ey şanlı Türk milleti, ey millet, zafer karip (yakın)

(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG