18 Nisan 1921


Fatih Camii'nde İnönü Savaşı'nda ölenler için mevlit okutturuldu. Toplantıya kadınlı-erkekli 20.000 kişi katıldı. 15'te de Ayasofya'da bazı devlet ileri gelenlerinin de katıldığı bir mevlit töreni yapılmıştı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Koçkiri harekatında 150 kişi daha öldürüldü. Bazı isyancılar ve köylüler teslim oldu. 155 koyuna ve çok miktarda erzaka daha el kondu.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Zonguldak ve Ereğli'deki kömür tozlarının işçi yararına satılması konusundaki yasa tasarısının görüşülmesi sırasında, İktisat Bakanı Celal Bey (Bayar) "İşçilerimiz aç ve çıplaktır. Angarya devam ediyor. Yazdığımız emirlerin etkisi olmuyor" dedi. Bazı mebuslar, kömür tozlarının işçi yararına satılmasını Bolşeviklikle suçladılar.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Yunan Parlamentosu'nda, Kemalistlerin Rumlara karşı işlediği ileri sürülen katliamı kınayan bir önerge kabul edildi. Söz alan bazı milletvekilleri, ordunun Trakya üzerinden İstanbul'a yürümesini istediler. "Boğaziçi'nden Karadeniz'e kadar Pontos ve bütün Anadolu Yunan'dır. 29 Mayıs 1 453'te yanda kesilen ayine Ayasofya Kilisesi'nde devam edilecektir" denildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Ali Fuat Paşa'nın babası, Yozgat Mebusu ve Bayındırlık eski Bakanı İsmail Fazıl Paşa öldü. Cenazesine Mustafa Kemal ve diğer ileri gelen kişiler katıldı. Paşa, Sivas Kongresi'ne katılan İstanbul delegelerindendi


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Doğu Cephesi Komutanlığı'na, İkinci İnönü Savaşı'nın sonuçlarını bildirdi: "Bizim kaybımız 5.000, düşmanınki 10.000'dir. İstanbul' un muhtelif gazeteleri bile zaferin önemini dünyaya ilan ettiler. Zafer, İtalya ve Fransa kamuoyunda lehimize bir akım doğurdu. Almanya ve Bulgaristan basını, Türk azim ve iradesini kendi milletlerine örnek gösteriyorlar". Bir süre için cepheye gidecek olan Fevzi Paşa'nın başbakanlık görevine Dinişleri Bakanı Mustafa Fehmivekalet edecek. Sivas Valisi Cemal Bey, İsmet Paşa'ya bir telgraf çekerek, Sivas'ta Nümune Mektebi'nin adını İsmet Paşa Nümune Mektebi olarak değiştirdiklerini ve kendisi için bir kılıç hazırlattırıldığını haber verdi


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Japonya'nın ilk İstanbul Elçisi Oşida İstanbul'a geldi. İngiltere, Türkiye'nin Japonya ile bir ittifak anlaşması yaptığından kuşkulanarak İstanbul Yüksek Komiserliği'nden bunun araştırılmasını isteyecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


İstanbul gazetelerinde (İkdam, heri, Alemdar, Vakit), Halide Edip'in İstanbul kadınlarına çağrısı: Yetimlerimize bakınız!


Hakimiyeti Milliye: Emperyalizme karşı savaş ilan etmek, vicdanı olan bütün insanların borcudur.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


İstanbul bölgesine yerleşen Wrangel’in Beyaz Rus Ordusu’nun endişe verici bir durum yaratmaya başlaması üzerine Fransa Hükümeti, Wrangel ile bütün bağlarını kopardığını açıklayan bir nota yayınlamıştır. Notada Kırımlı mültecilerin bundan böyle kendi başlarının çaresine bakmaları istenmiş ve Fransa’nın Kırımlı mültecilerin kurtarılması için yapmış olduğu iki milyar Franklık yardıma bir kuruş daha eklemeyeceği belirtilmiştir.


Aynı notadan öğrendiğimize göre Wrangel, İstanbul’da başına buyruk bir hükümet başkanı gibi davranmakta ve insaniyet namına kendisine yardım elini uzatmış olan Fransız subaylarına karşı gelmektedir.


Bir süre önce tamamen yardıma muhtaç durumda bulunan Wrangel’in halen 25.000 eğitimli ve sadık askere sahip bulunduğu sanılıyor. Ayrıca her an güçlü bir liderin emrine girmeye hazır 50.000 kişilik mülteci grubunu da hesaba katarsak, Wrangel’in bu bölgede bir darbe hareketine yeltenmesinin pekala mümkün olduğunu anlayabiliriz.


Wrangel, yaklaşık olarak bir milyon Rus mültecisinin barındığı İstanbul şehrini ani bir darbeyle ele geçirdiği taktirde İtilaf Devletleri için büyük bir sorun daha yaratmış olacaktır.


AMERİKAN BASININDA TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI / OSMAN ULAGAY / 130 – 131


Bayan Berthe- George Gaulıs’ten ekselans Mustafa Kemal Paşa’ya

Eskişehir 18.4.1921

Paşam sözleriniz beni pek duygulandırdı. İsmet Paşa’nın lütfen izin verdiği cepheye gezimden dönünce, Paris’e çağırılmama rağmen, Ankara’ya gitmekten geri kalmayacağım. İsteğiniz üzerine Anadolu’da kalışımı uzatacağım. Uzun zamandır sizinle ve sizin davanız üzerine konuşmak arzusundaydım Pek içten sempatime ve en iyi duygularıma inanmanızı dilerim Paşam.

Berthe-George Gaolıs


ATATÜRK İLE YAZIŞMALAR (1920-1923) / BİLAL N. ŞİMŞİR /114

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG