18 Ocak 1919 Cumartesi

-Paris Barış konferansı, Versay sarayı’nda çalışmalarına başladı. Konferans İtilaf devletleri’nin savaş sonrası dünyaya verecekleri yeni düzeni ve Avrupa’nın geleceğini kararlaştıracak. Konferansı en çok meşgul eden konular Osmanlı Devleti’nin ve Almanya’nın alacağı yeni biçim olacaktır. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 99)

-Paris Barış Konferansına 32 devletin temsilcisi katılmıştı. Ancak etkinlik 5 büyük devletin elindeydi: İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Amerika. Daha sonra Japonya’nın dışarıda kalmasıyla sadece başbakanların katıldığı Dörtler Konseyi oluştu. (Samsun’dan önce bilinmeyen 6 ay / Alev Coşkun / syf 158)

-Paris 1919 adlı kitapta İngiliz başbakanının düşünceleri şöyle özetlenir: L. George’un Şimdi toprak kapmaya kalkan biri haline dönüşmesi, işi daha beter ediyordu. Ortadoğu’nun olanakları, nasıl napoleon’un başını döndürmüşse, onun da başını döndürüyordu. Türlü olasılıklar, Anadolu’da Helenik dünyasının dirilmesi, Filistin’de yeni bir Yahudi uygarlığının oluşması, Süveyş’in güvenceye alınması, Hindistan yolunun her türlü tehditten arındırılması, ‘Verimli Hilal’ topraklarında, Dicle-Fırat vadilerinde sadık ve söz dinleyen Arap devletlerinin oluşması, İngiltere’nin İran’dan aldığı petrolün korunması ve bir takım yeni kaynakların doğrudan İngiltere kontrolü altında olmasıyla ilgiliydi. (Samsun’dan önce bilinmeyen 6 ay / Alev Coşkun / syf 158)

-Amerikalı tarihçi Paul C. Helmreich, Sevr Entrikaları adıyla Türkçeye kazandırılan From Paris to Sevr kitabında:

*’Paris’te masanın etrafı çok kalabalıktı. Herkesin Türkiye’de bir çıkarı vardı, olmayanlar da icat ediyorlardı.’ Diyerek çok doğru bir yargıya varır. ‘Türkiye üzerinde, tüm büyük güçler için, nimetleri sömürülecek imtiyaz alanları ve neredeyse aklınıza gelecek tüm azınlıklar için birer ‘ülke’ planlanıyordu. Ermenistan, Kürdistan, Lazistan… gibi’ (Samsun’dan önce bilinmeyen 6 ay / Alev Coşkun / syf 160)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG