18 Ocak 1921

Mustafa Suphi ve arkadaşları Kars'tan Erzurum'a geldi. Gruptan Mehmet

Emin ve Süleyman Sami, arkadaşlarından ayrılarak Erzurum'da alıkonuldular.

(Böylece ölümden kurtarılmış oldular.) Suphi ile arkadaşlarının İngiliz

ajanı oldukları yolunda söylentiler yayılıyor. Türkiye Komünist Partisi yöneticileri,

28 Ocak'ta Trabzon'a ulaşacak, aynı günün gecesi Karadeniz'de

öldürülerek denize atılacaklardır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Eski arkadaşlarından Binbaşı Derviş Bey, Çerkez Ethem'e bir mektup yazarak

teslim olmasını bir kere daha istedi. Derviş Bey, Tevfik Bey'le birlikte

Simav'a gelmesini istediği Ethem'e şunları yazdı: Tarihte kazandığınız

büyük adın lekelenmesini istemiyorum. Yunanlılarla yaptığınız temas, çok

kötü etki yaptı. Hareketinizden geri dönersiniz, iyi niyetten başka bir şey

görmeyeceksiniz. 1.Kuvayı

Seyyare'den bazı erler, Demirci Kaymakamı'na başvurarak Ethem'in

maiyetine, orduya kurşun atmak için girmediklerini bildirdiler. Kaymakam

onlann kılığını değiştirerek güvenilir yerlere sakladı.


İngilizlerin İstanbul'daki genel karargahından Savaş Bakanlığı'na gönderilen

gizli telde, Mustafa Kemal'in bir yandan İtilaf Devletleri'yle İstanbul

Hükümeti'ne karşı Rus tehdidini kullanırken, öte yandan Ruslara blöf yapmak

niyetinde gözüktüğü, Kemalistlerin Mustafa Kemal ile İngilizler arasında

aracılık yapması için İstanbul'da bulunan Ukraynalı Addisiovich'in nabzını

yokladığı bildirildi


İngiliz Dışişleri görevlilerinden Mr.Nichelson, Sevr Anlaşması'nın yeniden

gözden geçirilmesi konusunda bir muhtıra hazırladı. Muhtırada şöyle denildi:

"Mustafa Kemal'e ödün verilince milliyetçiler daha da ileri gidebilirler.


Daha önemlisi, İngiliz emperyalist politikasının bir kozu olan Yunanistan

zararına Türklere ödün verilmesi, İngiliz emperyalist çıkarlan için de sakıncalı

olabilir". Bakan Yardımcısı Crowe'un yorumu: Ödünde pek ileri gidilmemelidir.


Ankara Hükümeti, maden arama ruhsatı ve imtiyazının düşman devletler

uyruklularına devredilmesini yasakladı.


Ruşen Eşref, İstanbul'dan İnebolu yoluyla geldiği Kastamonu'dan Ankara'ya

hareket etti.


Refi Cevat, yeniden Alemdar'da: Türk uzandığı

yerden doğruldu, oldukça kuvvetli bir tekme savurdu.


Peyamı Sabah: Papulas itirafa başlıyor. -Ali Kemal: Yunan yenilgisinin herkes için bir

bayram sevinci yarattığını söylersek, hem duygularımızı açıklamış, hem de

muhalefetin hislerine tercümanlık etmiş oluruz. Fakat, arz ettiğimiz siyasi tedbirlere başvurulmazsa sonumuz yine perişandır, yine perişandır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG