top of page

19 Ağustos 1919 Salı

İçişleri Bakanı Adil Bey, Sivas Valisi Reşit Paşa’ya, Sivas Kongresi’nin toplanmasına engel olmasını, Kongre için gelenlerin memleketlerine gönderilmesini, dinlemeyenler hakkında ise şiddetli tedbirler alınmasını emretti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 55)


Fransız binbaşı Brunot, Vali Reşit Paşa’yı Kongre toplanırsa Sivas’ı işgal etmekle tehdit etti. Reşit Paşa, İçişleri Bakanı’nın emirlerini ve Brunot’un tehdidini yarın Mustafa Kemal’e aktaracak, Bakan’a verdiği cevapta itidal tavsiye edecek, iki taraf arasında bir hayli bocaladıktan sonra 10 Eylül’de Mustafa Kemal yanında kesin yerini alacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 55)


Harbiye Bakanı Süleyman Şefik Paşa, kolordu komutanlarına verdiği emirde, askerlerin her ne ad olursa olsun, kurulan dernekleri benimser bir tutum bile takınmalarının yurt yararları açısından önlenmesi mümkün olmayan zararlar doğuracağını ileri sürdü.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 55)


Aydın’da 57.Tümen Komutanı Albay Şefik Bey, Harbiye Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, teftiş için Nazilli’ye gelen Jandarma Genel Komutanı Kemal Paşa’nın tutuklanışını savundu. Yazıda şöyle denildi: İçişleri Bakanlığı, Kuvayi Milliye’yi yanlış tanıyor. Hacı Şükrü Bey ve Demirci Mehmet Efe’nin suçlandırılması siyasi bir hatadır. Aydın Kuvayi Milliyesi, Aydın ve 60 küsür köyün çevre bölgelere sığınmış halkının erkeklerinden meydana geliyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 55)


Şarki Anadolu Müdafaai Hukuk Cemiyeti Erzurum Şubesi, Mustafa Kemal’in telgraf haberleşmeleri için halkın postanelere el koyması yolundaki dünkü önerisine cevap verdi: Önce, PTT Genel Müdürü Refik Halit’in kanuna teslim edilmesini isteyelim. Olmazsa İstanbul’la haberleşmeyi her yanda birlikte keseriz.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 55)


31 Temmuz’da İngilizler tarafından İstanbul’dan yola çıkarılan Emin Ali ve Bedirhanoğulları’ndan Celadet Ali ve Kamuran Ali, İngiliz Binbaşı Noel’le Halep’te buluştular. Aynı günlerde İstanbul’da yola çıkan Noel, sağlanmaya çalışılan Türk İngiliz işbirliğini gizlemek amacıyla ayrı olarak gönderilmişti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 56)


İngiliz ve Fransız hükumetleri arasındaki pazarlık sonuçlanarak İstanbul işgal komutanlığı İngilizlerden Fransızlara geçti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 56)


Alemdar’da Refi Cevat, Tevfik Paşa’nın demecindeki manda aleyhindeki kısmına cevap veriyor: ‘Manda ister himaye ister vesayet manasına alınsın, istiklalle bağdaşmaz, sözleri karşısında hayrete düştük. Bir millet güvendiği bütün şahsiyetleri iktidara getirdiği halde istifade edemezse, geleceğimizin mali buhranını gidermeye çare yoksa bir memlekette kuvvet, para olmazsa ne yapar?


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 57)


Le Tems: Türkler, liderlere, silahlara ve dağlara ve savaş halinde yaşama geleneğine sahiptirler. Yurtları parçalanırsa çarpışırlar. Bunun sorumlusu İngiltere’dir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 57)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page