19 Aralık 1919 Cuma

Kurtuluş Savaşı yıllarında İstanbul’da olduğu gibi Anadolu’da da kadınlar, Hilali Ahmer derneklerinde, yetim yurtlarında, hastanelerde, kadınlara iş öğreten kurullarda görev almışlardır. Milli Mücadele’nin önemli merkezlerinden biri olan Balıkesir’de de bir kadın örgütü henüz kurulmamışken buradaki kadınların da Kurtuluş Savaşı için boş durmadıkları anlaşılmaktadır. 19 Aralık 1919’da Balıkesir Hareketi Milliye Reddi İlhak Heyeti’ne başvuran kadınlar kış hediyesi olarak çorap ve diğer ‘levazımatı’ vermek istediklerini bildirmişler, buun üzerine heyet, Hacı Kamile Hanım’ı başkan, ayrıca Zeynep Hanım’la diğer bazı kadınları seçerek bu işle görevlendirmiştir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Kadınları / Zeki Sarıhan / Syf 105)


Dün yapılan İstanbul seçimlerinde 100’e yakın aday arasından kazanan me­buslar ve aldıkları oylar: Osmanlı Bankası Yönetim Kurulu üyesi Hamit Bey, Baro Başkanı Celalettin Arif Bey, Yükseköğretim Müdürü, Devletler Hukuku Profesörü Ahmet Selahattin Bey, Dışişleri eski Müsteşarı Reşat Hikmet Bey, Şeyhülislamlık eski Müsteşarı Kemal Efendi, Kızılay Genel Yazmanı Dr. Adnan Bey, Kiyef eski Elçisi Muhtar Bey, Profesör Mişon Ventura, Dersim eski mebusu LütfiFikri Bey, Itibar-ı Millî Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Haşan Ferit Bey, Zeytinbumu Fabrikası Ustabaşısı Numan Usta. Kaybedenlerden bazıları: Ahmet Emin, Rauf Ahmet, Prens Saba­hattin, Samih Rıfat, Muslihittin Adil, Yusuf Akçora, Ahmet İhsan, Velid Ebüzziya, Galip Kemali


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 284)


Milletvekili seçimleri, 1919 Kasım sonu ile Aralık başında yapıldı. Amaçları Anadolu’da ayrı devlet kurmak olan Hristiyan azınlık, Türk devletini artış meşru saymadığı için, seçimlere katılmadı. Milletvekillerinin çoğunluğunu, millici adaylar oluşturdu; meclise seçilen 175 milletvekilinin 116’sı Müdafaai Hukuk listelerinden gelmişti. Oysa seçimler, millici adaylar için çok olumsuz bir siyasal ortamda yapılmıştı. Padişah’ın etkili olduğu işbirlikçiler, toplumun tüm geri unsurları, kimi eşraf ve ayan çevreleri; ulusçu adayların kazanmasını önlemek için hep birlikte çalışma yapmışlardır.


(Kaynak: Ülküye Adanmış Bir Yaşam 1 / Metin Aydoğan / Syf 187)


Dün Sivas’tan yola çıkan Temsil Kurulu, Kayseri’ye geldi ve şehirde çoşkun sevgi gösterileriyle karşılandı. Gece sokaklarda fener alayları yapıldı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 284)


Sivas’tan hareket edildiği 18 Aralık gecesi, yolda donma tehlikesi geçirilerek, ertesi gün Kayseri’ye gelinir. Kayserilerin ona ve birlikte olduğu Heyeti Temsiliye üyelerine gösterdiği ilgi ve coşkulu karşılama, herkesi duygulandırmıştır. Valiliği ve belediyeyi ziyaret eder, Raşit Efendi Kitaplığı’nda halkla bir toplantı yapar.


(Kaynak: Ülküye Adanmış Bir Yaşam 1 / Metin Aydoğan / Syf 187)


Kayseri’ye vasıl olan Mustafa Kemal Paşa, İmamzade Reşit Ağa’nın hanesine misafir edilmiş, ben ve Hüsrev Bey de bu evde kalacak surette hazırlık yapılmış, Rauf Bey Nuh Efendi’nin hanesinde ve diğer arkadaşlar da diğer zevatın hanelerine misafir edilmişler. Saat gece yarısını geçmiş idi ki, yatak odalarına çekildik. Paşa sağdaki odada, ben karşıdaki odada, Hüsrev Bey de yanımdaki odada mükemmel ve çok rahat yapılmış yataklara kavuştuk. Rahat uyuduk. Doğrusu Raşit ağanın misafirperverliğini unutamıyorum.


(Kaynak: Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber Cilt 2 / Mazhar Müfit Kansu / Syf 491)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG