19 Ekim 1919 Pazar


Başlarında Şeyh Recep olduğu halde Sivas’tan 16 kişi Padişah’a telgrafla baş­vurarak, Mustafa Kemal’in millî irade temsilcisi gibi hareket etmesinden ya­kındılar; Salih Paşa’nın Sivas’a gönderilerek kendilerini aydınlatmasını istedi­ler. Mustafa Kemal’e çektikleri telde de Salih Paşa’nın ağzından işitmedikçe Temsil Kurulu ile Hükümet arasındaki anlaşmazlığın çözüldüğüne kesin gözüyle bakamayacaklarını belirttiler. Sivas Telgraf Müdürü, olan bitenden Mustafa Kemal’i haberdar etti. Telgrafların, telgraf memurları tehdit edilerek çektirilmiş olduğunu ileri sürdü. Mustafa Kemal Sivas’taki arkadaşlarını uyar­dı. Sivas Olayı İstanbul’da Kuvayı Milliye aleyhindeki gazetelerle lehindeki ga­zeteler arasında büyük bir çekişme konusu olacak, telgraf olayına önderlik ya­pan üç kişi tutuklanacak, başta Sivas müftüsü olmak üzere şehir ileri gelenleri bu telgrafın hiç bir geçerliliği olmadığına ilişkin bir açıklama yapacaklardır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 179)


Kastamonu’da mebus seçimleri başladı. Dört mebusluktan üçünü Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Sivas’ça da uygun görülen adayları Yusuf Kemal, Dr. Su­at ve Besim Beyler, dördüncüsünü ise Çiftçi Yurdu’nun adayı Şükrü Bey kaza­nacaktır. İstanbul’da da ikinci seçmenlerin seçimi 15 Ekim’de başlamıştı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 179)


Karabekir’in Bolşeviklerle bağlantı kurması için görevlendirdiği Dr. Fuat Sa- bit’in doğruca Sivas’a gönderdiği şifre, Rauf Bey tarafından Amasya’dan çözülmek üzere Karabekir’e gönderildi. Dr. Fuat Sabit, raporunda Barış Kon­feransının Bolşeviklere karşı bir Kafkas konfederasyonu yapmak istediğini, Azerbaycan Hükümeti’nin Türkiye’ye açıkça yardım yapmak istemediğini ama borç verebileceğini, Bolşeviklerin ise her biçimde yardıma söz verdiklerini, para yardımını hemen yapabileceklerini belirtiyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 179)


Sivas’a kar yağmaya başladı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 180)


Şam’da yayımlanan El Akap Gazetesi, Suriyelileri Türkiye’ye karşı kışkırttı: Türkiye’nin ve Mustafa Kemal’in gönderdiği bildirilere kulak asmayın. Onla­rın önerilerine kulak asmaya ihtiyacımız yok!


Açıksöz: Seçimler başladı. Türk Dünyası: Seçimlerde sürat ve intizam.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 180)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG