top of page

19 Eylül 1919 Cuma

Cephede ki yiyecek işlerini daha iyi düzene koymak amacıyla İkinci Nazilli Kongresi toplandı. İlk Nazilli Kongresi 6-9 Ağustos’ta toplanmıştı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 117)


Temsil Kurulu, milli harekete zararlı akımlara karşı her türlü yayın yapacak, konferanslar verecek bir propoganda kurulu kurdu. Bunun için Ahmet Rüstem, Mazhar Müfit, Hüsrev Sami Beyler görevlendirildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 117)


Ankara Valisi Muhittin Paşa, Sungurlu-Keskin arasında tutuklanıp Sivas’a götürüldü. Bir teftiş gezisi için 13 Eylül’den beri Çorum’da olan Muhittin Paşa, Milli Hareket’in ezilmesi konusunda İstanbul Hükumeti’yle görüş birliği içindi. Muhittin Paşa Sivas’ta sorguya çekilecek, yaptığı hareketin ve görüşlerin yanlış olduğunu itiraf edince İstanbul’a gitmesine izin verilecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 117)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page