19 Ocak 1920 Pazartesi

Türkiye’nin parçalanması ve İstanbul’dan atılması planlarına karşı Trabzon’da bir miting yapıldı. İstiklal Gazetesi sahibi Faik Ahmet Bey, yaptığı konuşmada “Şerefli ölüm yolundan ayrılmayacağız” dedi Amas­ya Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’nin ve Bafra Miting Heyeti’nin aynı konudaki telgrafları Senato’da okundu. Lloyd George’un sözlerine karşı Denizli’de de bir miting yapıldı. Devletlerin İstanbul tem­silcilerine çekilen telde, Ateşkes Anlaşması yapıldığı zamanki Türkiye toprakla­rının parçalanmasına razı olunamayacağı, böyle bir barışı. Görmektense ölümün tercih edileceği bildirildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 334)


General Querette, Maraş Valiliği’ne atanan Binbaşı Morbiyo’nun göreve baş­ladığını Maraş Mutasarrıflığı’ria bildirdi. Fransızlar Maraş’ta sıkıyönetim ve gece sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Kuvayı Milliye ile Fransız kuvvetleri arasında yapılan Harabe çarpışmalarından sonra, Antep’e gitmekte olan Fran­sız kuvvetleri, Maraş’a çekilmek zorunda kaldı. Adana’da Askerî Vali Bremond, halkın elindeki si­lahların 24 saat içinde teslimini istedi. Evler arandı, arama boyunca şehirden çıkış yasaklandı. Bir süre önce Kara Yusuf Çetesi, Şeyh Murat Köyü’nde bazı Ermenileri öldürmüştü. Adana’da 28 Nisan 1919’da evlerde silahlar toplan­mıştı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 334)


Yenigün’de Y. Nadi: Mustafa Kemal’in 2. Ordu’da maiyetinde bulunmuş olan Suphi Bey’in ifadele­ri: Mustafa Kemal, Kültlere çok iyi muamele etmiştir.


Dünya’nın en yaşlı adamı İstanbul’da. 144 yaşında kapıcı Zora.


İrade-i Milliye: Büyük bir ara ve tereddütten sonra Meclis-i Mebusan açıldı. Millet, mebuslarını büyük bir hürriyet içinde seçti. Kâbus karanlığı altında bugün aydınlık ve şerefli bir güneş doğmuştur. Ancak mebuslarımızın önünde pek derin uçurumlar vardır. Millet tarihine adını altınla yazdırmak isteyenler, varlığını, çıkarlarını, her şeyi­ni millete feda etmişlerdir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 334)


Peyamı Sabah’ta A. Kemal: Damat Ferit Paşa’nın izinden gitseydik, İstanbul tehlikesi olmayacaktı, İzmir çoktan tahliye olacaktı. Kurtarıcı Ferit Paşa yerine Mustafa Kemal’in ardından gidiliyor. Müttefikler bize nasıl inanabilirler?


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 334)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG