top of page

2 Şubat 1920 Pazartesi

Maraş’ta çarpışmalar devam ediyor. Bir Ermeni mahallesi tamamen yandı. Göksun çevresinde 80 atlı, 120 yaya kuvvet toplayarak Yörük Selim, şehrin kıyılarına geldi. Trabzon’da yapılan mitingde Maraş halkının yanında olunduğu belirtildi.

(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 356)


Ödemiş-Hacıilyas İstasyonu arasında, Kuvayi Milliye, içinde Yunan askerleri de bulunan bir treni havaya uçurdu. Çarpışmalarda Hasan Hüseyin Efe vuruldu.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 356)


İngiliz Yüksek Komiserliği Baştercümanı Ryan, Türkiye’yi egemenlik altına al­mak için “Böl ve yönet” politikasına uygun bir plan hazırladı. Planda özetle şöyle deniyor: Millî akıma karşı hoşgörü siyasetini bırakalım. Ilımlılarla İtilaf- çılardan bir grup yaratalım. Başında Padişah’ın bulunacağı bu gruba, katlanı­labilir bir barış önerelim. Bu barış, Türk bağımsızlığı görüşüne saygı gösteren formüllere bürünsün. İtilaf Devletleri’nin isteklerini yerine getirecek bir hükümeti başa geçirelim.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 356)


Mustafa Kemal, Bütün Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri merkez ve yönetim ku­rullarıyla Kayseri ve Amasya Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyetleri merkez kurullarına çektiği telde, Maraş’ta Bitlis defterdarının eşinin sekiz düşman öldürdüğünü, erkeklerin arasına karışarak savaştığını bildirdi, kadın- erkek birlikte çarpışan milletin başarıya ulaşacağını belirtti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 356)


Alemdar’da Refik Hafit: Yeni bir yavru daha: Millî Misak. Aman Allahım ne çirkin, ne gayri millî bir kelime.


Hakimiyeti Milliye: Asya’nın esrar dolu si­nesi sarsılıyor. Kafkas üzerinden Anadolu’ya, Bulgaristan’dan Fransa’ya, Mı­sır’dan bütün Afrika kıyılarını izleyerek Septe Boğazı’na, Türkistan’dan Himalaya Dağlan’na doğru uzanan bir isyan akımı var. Bu akım Asya’dan geliyor veya orada dayanak buluyor.


Irade-i Milliye’de Le Temps’in yayınına cevap: Türkler yalnız Anadolu’da değil, insanlık âleminde bir kuvvettir. Bolşevik cereyanının önüne geçmek isterseniz, milletlerin millî namus ve haysiyetini müdafaa edi­niz. Tarihlerini zulüm ve haksızlık ile lekeleyen Fransızlar, bizden Bolşeviklere karşı mücadelelerine yardım beklemesinler.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 356)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page