2 Ağustos 1919 Cumartesi

İçişleri Bakanı Adil Bey’in gazetecilere demeci: Mustafa Kemal ve Rauf Bey asayişi bozan tahriklerde bulunuyorlar. Çeteler teşkil ediyor ve hükumet içinde hükumet yapmak istiyorlar. Hükumet mevcudiyetini ispat edecek. Mustafa Kemal ve Rauf Beyler şiddetle cezalandırılacaklar. İzmir’de çete teşkil edenleri dağıtmak için de icap ederse askeri kuvvete müracaat edeceğiz. İşgal sona ermiştir. Artık Yunan ve İtalyan kuvvetleri de bulundukları yerde ileri gidemeyeceklerdir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 19)


İngiliz Karadeniz Orduları Başkumandanı General Milne, Harbiye Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, Erzurum’daki silahlar İstanbul’a getirilmezse ateşkes hükümlerinin uygulanacağını (Doğu’nun işgal edileceğini!) bildirdi. Silahların Erzurum’dan Batum’a götürülemeyeceğinin bir bahane olduğuna dikkat çekti; Kazım Karabekir’in Mustafa Kemal’le işbirliği yapmasından yakındı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 20)


Çine’de 57.Tümen Komutanı Albay Şefik Bey, Harbiye Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, ilk kez gönüllü kuvvetleri savundu: Bu galeyanın önüne geçecek bir kuvvet yoktur. Bunu yasaklamaya yönelik alçak bir teşebbüs tehlikelidir. Hükumet ve memleket için felaket sebebidir. Yüce makamların Yunanlıların Aydın’dan çıkarılması için zor kullanmalarını dilerim.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 20)


Denizli’de bazı doktorların asker kaçaklarına rüşvetle rapor verdiğini duyan Demirci Mehmet Efe, Denizli Milli Kurulu’na bir mektup gönderdi. ‘Rüşvet kapısı kapandı, haber alırsam hepsini asarım.’ dedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 20)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG