2 Aralık 1918 Pazartesi

.

-İngiliz Dışişleri’nin bugün aldığı bir muhtırada Karadeniz kıyılarında İtilaf devletlerinin himayesinde bir Pontos Devleti kurulması istendi. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 49)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG