2 Kasım 1918 Cumartesi


İngiliz Komutan Marshall Musul’u işgal etmek, 6.Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa vermemek istiyor. Marshall Ali İhsan Paşa’ya Musul’u işgal etme emrini aldığını bildirdi.

(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 6)

Ali İhsan Paşa ateşkes antlaşmasının 7.maddesinde sözü edilen bir durum olmadığını belirterek kendin işgaline karşı çıkmıştı. Fakat sadrazam Ahmet İzzet Paşa gönderdiği emirde, İngilizlerin verdikleri sözü tutmamalarında ki mantığı anlamadığını belirtmekle birlikte ‘İngiliz hükumeti isterse bütün memleketi barış zamanında da işgal edebilir. Çünkü karşı koyacak kuvvetimiz yoktur.’ diyerek büyük bir teslimiyet göstermiş ve işgale karşı koymamasını bildirmişti.


(Kaynak: Mustafa Kemal Atatürk / Şerafettin Turan / syf 172)


İngilizler yarın şehri işgal edecekler, daha sonra da bütün Musul topraklarını ele geçireceklerdir. Ali İhsan Paşa, İngilizler tarafından 2 Mart 1919’da tutuklanacak ve İstanbul’dan alınıp Malta’ya götürülecektir. Kerkük iline bağlı Köysancak İngilizlerce işgal altına alındı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 6)

Bahriye Bakanı Rauf bey gazetelere verdiği demeçte: 'Çok sevinçli dönüm, Mondros Ateşkesi bir başarıdır. Devletimizin bağımsızlığı, milletimizin onuru tamamıyla kurtarılmıştır. Sizi temin ederim ki İstanbul’umuza tek bir düşman askeri çıkmayacaktır.' dedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 7)


Rauf bey Mondros Ateşkesi’nin Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığı koruyan bir belge olmadığını çok kısa zamanda yaşayarak anlayacak ve Mondros’taki hatasını düzeltebilmek için bağımsızlık savaşının ön saflarında yer almak gereğini duyacaktı. Ne ki o iki yıl sonra da İngilizlere karşı duyduğu güvenden ötürü bir kez daha düş kırıklığına uğrayacaktı. 16 Mart 1920 öncesinde İstanbul’un işgal edileceğini kendisine bildirerek kentten ayrılmasını isteyen Mustafa Kemal’in uyarısına uymayınca İngilizler tarafından tutuklanıp Malta’ya sürgün edilecekti. Mustafa Kemal bu kez de onunla birlikte Malta Sürgünlerini kurtarmak için çaba harcayacaktı.


(Kaynak: Mustafa Kemal Atatürk / Şerafettin Turan / syf 171)


Bu gece bir Alman denizaltısıyla yurttan kaçacak olan eski başbakan Talat Paşa, Başbakan İzzet Paşa’ya yazıp bıraktığı mektupta, bütün siyasi hayatında amacının yurda namusluca hizmet etmek olduğunu, millete karşı hesap vermek ve verilecek cezayı çekmek için yurdun yabancı nüfuzundan uzak kaldığı bir zamanda ilk telgrafa uyarak döneceğini yazdı.

(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 7)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG