2 Kasım 1919 Pazar

Temsil Kurulu, Kiraz Hamdi Paşa ile Padişah’ın, Müşir Zeki Paşa başkanlı­ğında bir Hükümet listesi hazırladıkları yolunda İstanbul’dan alman haberleri değerlendirdi. Alınan bilgi, kumandanlar aracılığı ile merkez kurullarına bildi­rildi. Harbiye Bakanı Cemal Paşa’ya böyle bir durum karşısında, Anadolu’nun İstanbul’la ilişiğini keseceği bildirilerek Başbakan’ın hiç bir sebep ve bahane ile istifa etmemesi istendi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 205)


Hükümet seçimleri denetlemek ve siyasî durumu incelemek için Anadolu’ya iki inceleme kurulu göndermeyi kararlaştırdı. Kurulların görünmeyen amacı ise Temsil Kurulu’nun gücünü zayıflatmak, Hükümet’e bağlılığı güçlendir­mek. (Mustafa Kemal 5 Kasım’da hükumete bu konuda soru soracaktır.)


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 206)


Millî Kongre, Mustafa Kemal’e seçimlerde tarafsızlık tavsiye eden bir mektup yazmayı kararlaştırdı. Göz Doktoru Esat Paşa’nın imzasıyla bugün yazılan mektuba Mustafa Kemal, 5 Kasım’da sert bir cevap verecek ve Esat Paşa’yı suçlayacak, her iki mektup da gazetelerde yer alacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 206)


Harbiye Bakanı Cemal Paşa, Mustafa Kemal’in 30 tarihli ve Meclis’in Anado­lu’da toplanması gereğini anlatan yazısına cevap verdi. İstanbul’da yabancı çevrelerden alman bilgilere göre, Meclis’in Saltanat merkezinden başka bir yerde toplanmasının Anadolu’ya nakli anlamına alınacağını, içeride de bazı olayların çıkmasına sebep olabileceğini, bu görüşten vazgeçilmesi gerektiğim yazdı. Mustafa Kemal’in 3’te cevabı: Bütün merkezlerimize sorduk, sonuç alınmadan kesin bir şey söyleyemeyiz. (Detaylı bilgi için 29 Ekim 1919 tarihli gönderiyi inceleyebilirsiniz.)


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 206)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG