2 Kasım 1920

Gümrü yönüne harekata devam edilmesi konusunda Genelkurmay'ın emri, Doğu -Cephesi Komutanlığı tarafından birliklere geçirildi. Gümrü işgal edilecek. Karabekir, Genelkurmay'a gönderdiği raporda, bir yıldan beri Kars ve çevresinde Ermeniler tarafından yapıldığı ileri sürülen zulümleri sıraladı. Verilen bilgiye göre, Ermeniler bu bölgede birçok insan öldürdü, birçoğunu da göçe zorladı, hayvanlara el koydu. Örneğin, Kars'taki 2.000 kişilik İslam halkından ancak 3oo'ü kaldı. Eksilenlerin 8oo'ü öldürüldü, 9oo'ü de göç ettirildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


İstanbul Dışişleri Bakanı Safa Bey, İngiliz Yüksek Komiseri'ne "Barış Anlaşması'nın onaylanması, Mustafa Kemal ile anlaşmaya engel olabilir. Bir şehzadenin refakatinde Ankara'ya heyet gönderilebilir" dedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Sovyet Rusya'dan gönderilmekte olan ikinci parti silah yardımı Rostov'dan yüklendi. Bugün yüklenenler: 32 vagon silah ve cephane, 7,5'luk İngiliz sahra topu. Yardım getiren ilk motor 23 Eylül'de Trabzon'a gelmişti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Ankara Hükümeti'nin iki kararnamesi:

1) Milli Mücadelede yaralananların, kollarına, aldıkları yara sayısınca kırmızı birer şerit takılması.

2) Memurların öğle tatili yapmaksızın 10.30'dan l6.30'a kadar aralıksız görevleri başında bulunmaları.


(Böylece devlet dairelerinde sobalar daha az süreyle yakılacak, akşam saatlerinde lamba yakılmayarak tasarruf sağlanmış olacak. Normal çalışma saatlerine 15 Mart' ta dönülecek)


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


İngiltere Dış İşleri Bakanlığı ile İngiltere İstihbarat Müdürlüğü arasında 02 ve 12 Kasım 1920 tarihlerinde yapılan yazışmalarda “ Mustafa Kemal Paşa’nın Londra’daki ajanı hakkında ilgili dairenin görevlendirdiği, casuslardan birinin Spiridon Triandafilides adlı eskiden Osmanlı Ordusunda subaylık yapmış bir Rum olduğu, diğerlerinin ise Yunanistan doğumlu Victor Vartalide ve Gürcistan Müslümanı Mustafa Reiszade oldukları, Gürcistan pasaportu taşıyan son iki casusun vize alıp Fransa’ya geçmek istediklerini haber veren Gürcistan’ın Londra temsilcisi Gambashidze’nin bu kimselerin Batum’a dönmelerine engel olunarak Londra’da tutulmalarını istediği, bunlara vize vermemeleri için Fransız’ların uyarılabileceği, fakat bu taktirde casusların başka yoldan gidebilecekleri belirtilmektedir.


İngiltere Dış İşleri Bakanlığı yetkilisi Sir J.A.C. Tilley’in “anılanların Mustafa Kemal Paşa’nın casusları olduğunun kesin kanıtlarla ispat edilememesi durumunda, onların Londra’da tutulmaları hususunun mümkün olamayacağını” ifade etmesinden, konunun yazışma tarihleri itibariyle açıklığa kavuşturulamadığı anlaşılmaktadır.


Bilal N. Şimşir’in tetkik ettiği ileri tarihli İngiliz yazışmalarının incelenmesinden söz konusu şahısların faaliyetlerine ilişkin ilave bir bilgiye rastlanılmamıştır. Yabancı servislerin Türkiye’de Türk ve Türk olmayan unsurları casuslukta kullanmaları karşısında, Ankara’nın da haber temin edebilecek veya Milli Mücadele lehinde propaganda yapabilecek her milliyetten kişiyi kullanması, istihbaratın doğasındandır.


(MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ İSTİHBARAT FAALİYETLERİ / SERDAR YURTSEVER /135 – 136)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG