2 Mayıs 1921

Mustafa Kemal Paşa gece Batı Cephesi'ne gitmek üzere Ankara'dan ayrıldı. Mustafa Kemal, bu gezisinde 2 Mayıs'ta Eskişehir'den İsmet Paşa'yı da yanına alacak, Güney Cephesi Komutanı Refet Paşa ile buluşacak ve bu iki cephenin Batı Cephesi adı altında İsmet Paşa'nın komutasına verilmesi kararlaştırılacaktır


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Hükümet'in işçilere ı Mayıs armağanı: Ereğli maden işçilerinin haklarını koruyan yasa tasarısı Meclis'te. Birinci görüşmesi tamamlanan tasarıya göre, 18 yaşından küçük olanlar ocaklarda çalıştırılmayacak. İşçileri zorla çalıştırmak yasak. Patron, işçi Yardım Sandığı'na yardım yapacak, işçileri parasız tedavi ettirecek, sakatlananlara tazminat ödeyecek, çalışma süresi 8 saatten fazla olamayacak, ocak yakınlarında işçi koğuşları ve hamamları yapılacak. Söz alan mebuslar, işçilerin ne kadar kötü hayat şartlarında çalıştıkları, yabancı patronlar tarafından nasıl sömürüldüklerini anlattılar. Yasanın Türkiye'deki bütün işçileri kapsamına alması istendi. Hükümet bütün işçiler için yeni bir yasa hazırlandığını açıkladı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Yunan Küçük Asya Ordusu Kurmay Başkanı Pallis, raporunda, başarı kazanmak için hızla ve üstün kuvvetlerle saldırıya geçilmesi gerektiğini, aksi halde Kemal ordusunun takviyeler, yardımlar alarak güçlendiğini bildirdi. Yunan Başbakanı Gunaris, Anadolu Cephesi'ndeki incelemelerini bitirerek İzmir'e döndü, Basmane istasyonunda kalabalık bir subay topluluğu tarafından karşılandı. Gunaris, yarın daire müdürleriyle bir toplantı yapacak.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Peyamı Sabah: Dünkü amele bayramı. -Ali Kemal: Romanoflar saltanatı nasıl devrildi?

Açıksöz: İngilizler "ah Venizelos! " diyor. -Madam Gaulis'in Ankara gazetelerine beyanatı

(Yunan zulümleri).


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)GUN GUN KUTULUS yazi.JPG