2 Nisan 1921

İkinci İnönü Zaferi, bütün Türkiye'de büyük bir sevinç uyandırdı. Sabah evlerinden çıkan genç-yaşlı, kadın-erkek Ankara halkı, zafer haberlerini kulaklarıyla duymak için Meclis'in önüne koştu. Daha sonra zaferi kutlamak için Namazgah'a gidildi. Zafer, Kastamonu'da yapılan şenliklerle de kutlanmaya başlandı. Zafer kazanan askerlere Metristepe'de bir ziyafet verildi. Tepede ateşler yakıldı, davul zuma eşliğinde Zeybek, Laz, Katkas oyunları oynandı. Nazım Bey'in komutasındaki Dördüncü Tümen'in askerleri, sevinçten gözleri parlayarak gece yarısına kadar eğlendiler, savaş yorgunluğunu unuttular.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Yunanların düzensiz çekilmesi devam ediyor. Yunanlılar, çekilirken Çay ve Bolvadin kasabasını işgal ve Ertuğrul Gazi Türbesi'ni tahrip ettiler. Söğüt'le Bilecik arasındaki köylerle Bilecik kasabası ve buradaki camilerin tümü yakıldı. Türk kuvvetleri, çekilen Yunanlılara saldırıyor, bırakılan savaş araçlarını topluyor. Papulas, Yunanistan'dan, bütün yedeklerin Mudanya'ya gönderilmesini istedi. Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı Cephesi Komutanlığı'ndan düşmanın büsbütün perişan edilmesi imkanı varsa Afyon Cephesi'nin şimdilik ihmal edilerek, bütün birliklerin bu amaca yöneltilmesini istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Fevzi Paşa, kendisini kutlayan ve ayakta alkışlayan mebuslara İkinci İnönü Savaşı'nı anlattı. "Zafer, milletin fedakar, kahraman çocuklarına aittir" dedi. Zaferden dolayı Meclis'te dualar okundu ve Fevzi Paşa'nın rütbesi birinci ferikliğe (orgeneralliğe) yükseltildi. Hastanelerdeki yaralı gazilerin hatırlarını sormak üzere Meclis'ten bir kurul seçildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Sovyetlerden Türkiye'ye gönderilen silahlar gelmeye devam ediyor. Bugün, 2.500 sandık Alman ve Avusturya piyade cephanesi, Tuapse limanından İnebolu'ya gönderildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Topal Kapudan adındaki Yunan subayı, 20 erle birlikte Babaeski'nin Çavuş köyüne geldi, erkekleri camiye doldurdu, köy alanında topladığı kadınlar arasından Mehmet kızı Fatma ile Hüseyin kızı Sıdıka'yı seçti ve bu kızların ırzlarına geçti, erleri diğer kadınlara saldırttı, köy halkını 24 saat dayaktan geçirdi, bin lira değerinde cihaz takımı alarak gitti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Yeni Adana: Büyük Müjde! Anadolu'nun genç ordusu, vatanımıza musallat olan Yunan haydutlarını perişan etti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


İkdam: Anadolu'ya tıp malzemesi göndermek için Hükümet teşebbüse geçti. Anadolu dışında kalmış olan Müslümanların bugün en mühim görevi, savaşanlara tıbbi yardıma koşmaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Vahdet: Topraklarımızı temizleyinceye kadar dövüşeceğiz ve döveceğiz. Gerekirse senelerce savaşacağız


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Doç Dr Mevlüt Çelebi ‘İtalyan Arşiv Belgelerinde Anadolu’da Yunan Mezalimi’ isimli kitabının Önsöz’ünde; Anadolu’daki Yunan mezalimi hakkında İtalya’da Dışişleri Bakanlığı ve Ordu arşivlerinde çalıştığını belirtmektedir. Bu çalışma sonucunda ulaştığı belgeleri kitapta yayınlamıştır.


No 61

Tarih: 2 Nisan 1921


Kimden/Kime: Anadolu İtalyan Jandarma Komutanı Yüzbaşı Salvatore Mauceri’den Söke Anadolu İtalyan Seferi Kuvvetler Komutanlığı’na


Özet: Trenle İzmir’den Söke’ye gelmekte olan bir Müslüman kadının Balatçık’ta Yunan yetkililer tarafından, casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklandığı ve Balatçık hapishanesine atıldığı.


(Kaynak: İtalyan Arşiv Belgelerinde Anadolu’da Yunan Mezalimi / Doç Dr Mevlüt Çelebi / Syf 41)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG