2 Ocak 1919 Persembe

.

-Seçimler konusunu görüşen hükümet, bazı yerlerin işgal altında olmasını gerekçi göstererek, seçimlerin barış yapıldıktan sonra yenilenmesini kararlaştırdı. Anayasa’ya göre seçimlerin 4 ay içinde yapılması gerekiyor. Padişah mebuslar meclisi’ni 21 aralıkta kapatmıştı. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 81)

-İngiliz dışişleri bakan vakili Curzon, bir yıl önce hazırladığı Türkiye ile ilgili önerilerini Başbakanlığa sundu. Curzon doğu milliyetçiliğini karşılarına almadan kalıcı bir çözümün ancak Türkiye’ye Ankara ve Çevresinde tam bağımsız bir devlet kurma hakkının verilmesi ile mümkün olabileceğini, bu yolla da Türk milliyetçiliğinin patlamasının önlenebileceğini ileri sürüyor. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 82)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG