2 Temmuz 1920 Cuma

Yunan işgali genişliyor. Bugün Manyas, Karacabey, Ayvacık, Bayramiç, Ezine, Kirmasti, Gönen ve Susurluk işgal altına alındı. Yunanlılar Kirmasti' de gece sokağa çıkma yasağı, herkesin evi önüne fener asma ve giriş çıkışlarda vize zorunluluğu koyuyorlar. Öte yandan Trakya'dan getirilen karışık 15. Yunan Alayı, Erdek ve Bandırma'ya çıktı. 56. ve 62. Tümenler Ulubat köprüsünü tahrip ederek Bursa yönüne çekildiler. Bir İngiliz birliği Mudanya'ya çıktı. Yunan kuvvetlerinin kasabanın yakınına kadar gelmesi, Sarayköy'de heyecan yarattı, ilçe merkezi önce Beylerbeyi, sonra Duacılı köyüne taşındı. Denizli halkı da içerilere göçüyor. Bir Yunan muhribinin kaptanı, işgal kuvvetleri komutanı sıfatıyla Burhaniye'de halka 5 maddelik bir yazıyı ilan etti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 108)


Ankara Hükümeti'nin bildirisi: Bir milletin kutsal ve temiz nesi varsa saldırdıktan sonra ateşkes hükümlerinden söz edilmesi, adalet ve insanlıkla alay etmektir. 16 Mart'ta Türkiye'yi idam etme zamanının geldiğine karar verdiler. İngiliz emperyalizmi, suni bir biçimde büyük Yunanistan imparatorluğu meydana getirmeye çalışıyor. Bütün dünya, milletimizin esir olmamak için gösterdiği milli harikalara hayrandır. Bizi kıyılarımızdan da sıkıştırabilir, iktisadi abluka uygulayabilirler. Bütün halkımızda ikilik yaratanlara ve Yunanlılara karşı sönmez bir kin uyanmalı. Her Müslümanın görevi, Yunan erine saldın olmalıdır. Yaşamak isteyen milletimizin isteği basit bir kelimedir: Bağımsızlık! Avrupa'nın yönetici ve sermayedarlarından ayn olan soylu milletler de bizim hayatımızı bize çok görmüyorlar. Bütün milleti, birleşmeye, ayaklanmaya davet ederiz!


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 108)


Halil Paşa, Sovyet delegeler kurulunun ilk ekibi (Upmal-Angarski) ile birlikte ve yanında 500 kilo Sovyet yardımı altınla Moskova'dan Baku yönüne hareket etti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 108)


Sovyet Dışişleri Bakanı Çiçerin, Halil Paşa aracılığı ile, Mustafa Kemal'in 20 Haziran tarihli mektubuna cevap verdi; kendi kaderini kendi eliyle tayin etmek isteyen Türk halkına Sovyet Rusya'nın coşkun ve içten sempatilerini iletti, Sovyet işçi ve köylü devletinin emekçi Türk halkına kardeş elini uzattığını bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 108)


Urfa'ya bağlı Akçakale, Fransız işgalinden kurtarıldı. Adana Cephesi komutanlığı bölgesinde düzenlemeler yapılarak grup komutanları atandı. Grup komutanlıklarına, mevcut Kuvayi Milliye erlerinin nizamiye kıtaları haline getirilmesi emredildi. Emre göre kaçak erler tespit edilerek bunlar idam edilecek.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 108)


Amerikan Basınında Türk Kurtuluş Savaşı kitabından:


Türkler Yunanlıları büyük bir yenilgiye uğradığını ileri sürüyor


Türklerin Yunanlıları yenilgiye uğrattığı yolundaki haberler İstabul’daki Türkler arasında sevinç ve heyecan yaratmıştır. Türkler tarafından ileri sürüldüğüne göre Mustafa Kemal Paşa’nın kuvvetleri Yunan kuşatma taarruzunu Bergama dolaylarında bozarak kuzeyde Bandırma’ya doğru ilerlemeye devam ediyorlar. Milliyetçiler zaferlerinin Bursa ve diğer şehirlere de yayılmasını sağlamışlar ve Yunan zaiyatının onbin kişi civarında olduğunu belirtmişlerdir.


Bu iddia ve zayiat rakamları İstanbul’daki yetkililerce gülünç karşılanmakla beraber Yunanlıların mutlak sessizliği, başlangıçta hızla gelişen Yunan ilerleyişinin bir noktada durmuş olması ihtimalini güçlendirmektedir.


Güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre Milliyetçi Türkler, Yunanlıların, antlaşma şartları kesinleşmeden saldırıya geçmelerini hayretle karşıladıklarını itiraf etmişlerdir.


(Kaynak: Amerikan Basınında Türk Kurtuluş Savaşı / Osman Ulagay / Syf 100)


Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye’nin Kurtuluş Yılları kitabından:


Atina’daki Amerikan Temsilcisi Frazier cepheden gelen haberleri ulaştırıyor.


2 Temmuz 1920 Atina


Basın bürosundan son verilen habere göre Yunan kuvvetleri İzmir’in kuzeyine doğru ilerleyerek Balıkesir’i işgal etmişler, 54 ağır top ve havan topu, 20 makineli tüfek, çok miktarda mühimmat ve savaş malzemesi ve 1200 esir almışlardır. Kentin Müslüman ahalisi Yunan kuvvetlerini heyecanla karşılamışlardır. İşgal edilen bölgede ordunun himayesinde Türk yetkililer görevlerine devam etmektedirler. Doğu cephesinde ise Yunan ordusunun dayanıklılığı ve heyecanı dikkati çekmektedir. Üç günde devamlı savaşarak ve heyecanı dikkat çekmektedir. Üç günde devamlı savaşarak ve kızgın güneş altında 120 km ilerlemişlerdir. Öyle görünüyor ki Çanakkale’ye çıkan Yunan kuvvetleri, Karamürsel ‘deki İngiliz kuvvetleri ve İzmir’den kuzeye ilerleyen Yunan ordusu, Kemal’in ordusunun büyük bir bölümünün yığınak yaptığı farz edilen Bursa’yı saracaklardır.


Frazier


(Kaynak: Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye’nin Kurtuluş Yılları / Orhan Duru / syf 94)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG