20 Şubat 1920 Cuma


Mustafa Kemal, Rauf Bey’den dün aldiğı haberleri aktararak yayımladığı ge­nelgede, millî örgütün işi bırakmamasını, millî birliğin her zamankinden daha çok sağlamlaştırılmasını bir kere daha istedi.


Mustafa Kemal, Fevzi Paşa’nin dünkü iste ne de cevap verdi. Türklerin Ermenilere saldırmadığını, Fransızların Ermenileri Türklere saldırttığımı, yurdun her yanında güvenliğin mükemmel olduğu bildirdi. Fevzi Paşa, dünkü genelgesinde İngiliz temsilcisinin şikâyetlerini akta­rarak yabancıların ve bu arada Ermenilerin rahatsız edilmemesi için Mustafa Kemal’den yardım istemişti.


Başka genelgesi: Aldığımız bilgi­ler: Trakya’da halkın morali çok yüksek. Yunanistan’ın iç durumu bunalımlı. İzmir’deki Yunan ordusunda maneviyat bozuk. Suriye’de halk Fransızlara kar­şı. Hindistan’da ve Mısır’da durum tabiî halinde değil.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 386)


Le Temps: Bugün Türkiye’de gerek orduda, gerek yönetim işlerinde Kuvayı Milliye’nin yerini alacak bir kuvvet yoktur.


Vakit’te, dün Senato’da “Kuvayı Milliye ne demek!” diye bağıran İçişleri eski Bakanı Adil Bey’e Hacim Muhittin’in cevap mektubu.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 386)


Mustafa Kemal 56.Fırka Kumandanına ‘Bolşevik İstihbaratı’ adlı bir genelge gönderdi.

Genelgeden:


‘Estonya ile Bolşevikler barış antlaşması yapmışlardır.’


‘Ukrayna’da tamamen Bolşevikler hakimdir.’


Milli Mücadele’de İstihbarat Faaliyetleri hk bilgi


Bir savaşı kazanabilmek için ordu tek başına yeterli değildir. Düşmanın kuvvet yapısı, araç ve silahlarının durumu, eğitimi, morali gibi hususların da ortaya konulması gerekir. Aksi halde hareket tarzınızı belirlemeniz mümkün olmaz. Mondros sonrası Anadolu insanı canını korumak amacıyla direnmiş, bunun sonucunda ortaya çıkan cemiyetler zamanla organize olmuş ve istihbarat için de haber alınabilecek yerlere girmeye çalışmışlardır.


İstanbul’da ilk olarak İttihatçılara karşı bir harekat beklentisi İttihatçıların bir araya getirmiş ve Karakol Cemiyeti ortaya çıkmıştır. 16 Mart 1920’de İstanbul’un işgali ile darbe yiyen Cemiyet çalışmaya devam ettiyse de başarılı olamamıştır. Hamza Grubu ile MM Grubu’nun Anadolu’ya cephane ve personel sevkiyatı yaptığı ve istihbarat ihtiyacı içinde çalışmalarda bulunduğu görülmektedir.


Anadolu içindeki çalışmalar için ise Askeri Polis (P) Teşkilatı kurulmuştur. Bu grup istihbarat ve istihbarata karşı koyma faaliyetlerinde başarılı çalışmalar yapmıştır. Daha sonra gizliliğe riayet konusundaki zaifiyeti nedeniyle TBMM tarafından faaliyetine son verilen teşkilatın yerine Tedkik Heyeti Amirlikleri (THA) kurulmuştur. Bu grubunda zaman içinde benzer sebeplerle kaldırılması ile istihbarat hizmetleri Ordu istihbarat şubelerine devredilmiştir.

Ülkemizdeki istihbarat faaliyetlerine bakılır ise de İngilizlerin çalışmalarının ağırlıklı olduğu görülecektir. Kendi istihbaratları haricinde İngilizler azınlıkları da kullanmışlardır. Fransız ve İtalyanların istihbarat çalışmaları Anadolu’yu hedef almaktan ziyade İngiltere’yi kontrol etmek üzerine kurulmuştur. Ruslar ise mücadele sonunda oluşacak rejimin Bolşevik olması yönünde uğraşmışlardır.


Bu bağlamda Milli Mücadele Dönemi çarpışmaların yanı sıra büyük bir istihbarat mücadelesine de sahne olmuştur.


(Kaynak: Milli Mücadele Dönemi İstihbarat Faaliyetleri / Serdar Yurtsever / ‘Giriş Bölümü’)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG