20 Ağustos 1919 Çarşamba

Sivas Kongresi konusunda Vali Reşit Paşa ile Mustafa Kemal ve Hükumet arasında yazışmalar devam ediyor. Reşit Paşa, Fransız yüzbaşı Brunot’un dünkü tehdidini Mustafa Kemal’e bildirdi, kongrenin Sivas yerine Erzurum veya Erzincan’da toplanmasını önerdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 57)


Fakat Mustafa Kemal bunu görmezden geliyor, ilk tepkisi ise ‘Gülünç’ oluyor. Bruno’nun uyarılarını blöf olarak kabul ediyor: ‘Ben ne Fransızların ne de herhangi bir yabancı devletin desteklemesine tenezzül eden kişilerden değilim. Benim için en büyük koruma ve şefaat kaynağı milletimin sinesidir. Mösyö Bruno bilmelidir ki Fransızların Sivas’ı işgale karar vermeleri kendilerine pek pahalıya mal olabilecek, yeni kuvvetlerle ve çok paralarla yeni bir savaşa karar vermelerine neden olur. Böyle bir kararın, jandarma binbaşısı Bruno ve arkadaşları arasında görüşülse bile Fransız milletince uyulacağına ihtimal verilemez.’


Mustafa Kemal Fransızların Sivas’ı işgal edemeyeceklerini hesaplayıp, soğukkanlılığını yitirmeden alay ederek valiye telaşa kapılmaması gerektiğini yazıyordu. İçişleri Bakanlığı hem Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yakalanıp tutuklanmasını hem de Sivas Kongresinin yapılmasını engellemeyi emrediyordu, ancak vali de bunun olanaksız olduğunu onlara bir türlü anlatamıyordu.


(Kaynak: Fikrimizin Rehberi / Erol Mütercimler / Syf 593)


Çalışmalarına devam etmekte olan Alaşehir Kongresi, Başbakan Hacim Muhittin imzasıyla bir bildiri yayımladı: ‘Vatan tehlikesi karşısında birleşen kardeşlerden meydana gelen kongrenin amacı, milli hareketin birleştirilmesi ve düzenlenmesi, zalim düşmanı memleketimizden tamamen uzaklaştıracak araçların tamamlanması, işgal gününden bu güne kadar Yunanlılar tarafından işlenen cinayet ve yağmanın incelenerek medeniyet ve insanlık aleminin haksever ilgisine sunulmasıdır. Muzdarip bütün Türk kardeşlerimize arzederiz.’


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 58)


Amerikalı gazeteci Mr. Browne, Sivas’a gitmek üzere İstanbul’dan ayrıldı. Browne, Halide Edip’in İstanbul’da hazırladığı plan üzerine, Kuvayi Milliye’nin oluru alınarak Ankara’ya trenle, oradan 10 günde at sırtında Sivas’a gidecek, her yerde güler yüzle karşılanacak, kendisine ziyafetler verilecek, Sivas Kongresi’ni izleyen tek yabancı gazeteci olacaktır. Browne 19 Eylül’de Sivas’tan ayrılacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 59)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG