20 Ağustos 1920 Cuma

Kastamonu halkı toplu savunmaya hazırlanıyor. Bugünkü üçüncü cuma talimine daha kalabalık bir kitle katıldı, yürüyüş daha düzenli oldu. Cuma namazından sonra, silah başına borusunun çalmasıyla bütün halk, silahlı silahsız, atlı ve yaya, mahalle bölükleri halinde talim yerine gitti. İzmir işgalini yaşamış olan bir öğretmen, bu işgali anlatan etkili bir konuşma yaptı. Haberi veren Açıksöz şöyle diyor: Biz katiyetle tekrar ediyoruz, halkımız iyi ve temiz rehber olunca herşeyi yapmaya muktedir ve amadedir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 182)


Paul Demont Mustafa Kemal kitabında Yeşil Ordu’yu anlatıyor:


Bütün bu ihtilalci alt yapının oluşturulmasında Mustafa Kemal’in gerçek rolü nedir? Yeşil Ordu Kemal’in muvafakatı ile kurulmuştur. Bununla birlikte örgüt çabucak, sicilli komünist veya Anadolu İhtilali’nin daha köktenci olmasını isteyen şüpheli eski İttihatçıların yuvalandığı bir örgüt olmuş ve tamamen kontrolünden çıkmıştır. Tehlike karşısında Mustafa Kemal, Cemiyetin Genel Sekreteri Hakkı Behiç’ten örgütü feshetmesini istemek suretiyle işe hemen müdahale etmiştir. Durum sonbaharda açıklık kazanacaktır. Eylülün ilk günlerinden itibaren Müttefik istihbarat örgütleri Milli Hareket’in başı ile ‘aşırılar’ arasında devamlı sürtüşmeleri bildireceklerdir. Niçin Mustafa Kemal Yeşil Ordu’nun faaliyetlerine izin vermektedir? Anadolu’da kurulmuş olan hemen hemen resmi bu komünist partisinin varoluş sebebi nedir? Bazı gözlemciler, Milli Hükumet’in Bolşeviklerle iyi geçinme zarureti içinde bulunmasıyla izah etmektedirler. Haksız da değildirler. 1920 sonbaharında Türk-Sovyet ilişkileri çok nazik bir darboğazdadır.


(Kaynak: Mustafa Kemal / Paul Dumont / Syf 65)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG