20 Ekim 1919 Pazartesi


Bahriye Bakanı Salih Paşa ile Padişah Yaveri Salih Bey Amasya’ya geldiler. Geçtikleri diğer yerlerde olduğu gibi Amasya’da da törenlerle karşılandılar. İs­tanbul Hükümeti ile Temsil Kurulu arasında Amasya görüşmeleri başladı. Başbakanlık, Sa­lih Paşa’dan, Temsil Kurulu’nun bazı bakımlardan dikkatinin çekilmesini iste­di: Mektup ve telgrafların kontrol edilmemesi, yabancı gazetecilerle temas edil­memesi, İrade-i Milliye’de İngilizler aleyhine yazı yazılmaması, halktan toplan­mış silahlı kuvvet varsa dağıtılması... Başbakanlık, kamuoyunun durumunu öğrenmek için Salih Paşa’dan Sivas’a kadar gitmesini de istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 180)


İkinci Bozkır Ayaklanması: 70 Silahlı, 200 silahsız isyancı Bozkır sırtlarına gel­diler. Yarbay Arif Karakeçili kuvvetlerinin bölgeye yaklaşmamasını isteyen is­yancılar, Padişah’ın emrine göre hareket ettiklerini söylediler. Kendilerine da­ğılmaları söylenince Bozkır’ı bastılar. Memurlar kasabayı terketmek zorunda kaldı. 25 Eylül’de başlayan ilk ayaklanma, 4 Ekim’de yatıştmlmıştı. Bu İkincisi 4 Kasım’da bastırılacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 180)


Mustafa Ke­mal, Bolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne telgrafında İslam halkı üzerinde karışıklık çıkaran yazıların yayımlanmamasını istedi. 15 Ekim’de Çerkez Abdulvahap tarafından temsil Kurulu’na gönderilen yazıda Dertli gazetesinde halkı Kürt, Türk, Çerkez, Abaza, Laz, Gürcü, Boşnak diye ayırıcı yayın yapıldığın­dan yakınılmıştı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 180)


Galatalı Şevket Bey (Çanakkale Müstahkem Mevki Kumandanı), Mustafa Ke­mal’in bir yazısına verdiği cevapta, Meclis’in İstanbul’da toplanmasının bir tehlikesi olmadığını ileri sürdü. İstanbul halkının çoğunun gizli örgütlerde top­landığını, Ali Kemal ve Sait Molla’nın Hıristiyanları kışkırttığım, Bursa ve Değirmendere’de gerici çeteler ortaya çıktığını bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 180)


Venizelos, İngilizlere, Türkler lehine Hindistan’da yapılan gösterilerden kaygı­ya kapılmamalarını, Halifeliğin Vatikanlaştırılmasını öğütledi. “Mustafa Ke­mal Hareketi’nin mutlaka bastırılması lazımdır” dedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 180)


İngiliz Karadeniz Orduları Başkumandanı General Milne’in raporu: Türk Millî Hareketi’ni askerî bakımdan önemsemek gerekir. Hareketin liderleri si­lahlı direniş amacında. Türklere karşı az veya çok askerî kuvvet kullanmak ge­rekecek. Elimdeki kuvvetler ancak İstanbul Hükümeti’ne baskı yapmaya yete­cek kadardır. İzmir’in geri alınması her Türk’ün dileğidir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 180)


Albayrak: Doğu Anadolu Türk’ü ile Kürt’ü ayrılamaz.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 180)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG