20 Eylül 1919 Cumartesi

Padişah Vahdettin, beklenen bildirisini yayımladı. Halkı sakin olmaya ve Hükumet’in emirlerine uymaya çağıran Padişah, halkla Hükumet arasında ayrılık olmadığını ileri sürdü. Padişah, Anadolu’dan gelen telgraflarla durumu öğrendiğini, bunun İzmir işgali ve onu izleyen feci olaylarla Doğu Anadolu’nun geleceği hakkında çıkarılan söylentilerden ileri geldiğini teslim ederek, milletle birlikte kendisinin de acı duyduğunu, ancak yapılacak işin Barış Konferansı’na gitmek ve konferansın kararlarını beklemek olduğunu bildirdi. Böylece, Temsil Kurulu’nun kendisine dayanak yaptığı Padişah’ın Anadolu’dan gönderilen telgrafları almadığı tezi çürümüş oluyor, ancak Temsil Kurulu, bu bildirinin sahte olduğunu ileri sürerek Anadolu’ya sokulmasını yasaklamış bulunuyor. Bildiri bazı illerden alınacak fakat halka duyurulamayacak, etkisi de olmayacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 119)


Sivas ile İstanbul arasında egemenlik mücadelesi devam ediyor. Burdur mutasarrıfı, Sivas’ı tutanlarca yakalanıp Burdur’dan uzaklaştırıldı. Temsil Kurulu, Hükumet’in görevinden uzaklaştırdığı Sinop Mutasarrıfı Mazhar Tevfik Bey’in görevine iadesini kararlaştırdı. Mazhar Tevfik Bey, halkın gösterileri arasında makamına oturdu. Böylece bir süredir Sinop’ta devam eden yönetim karışıklığı sona erdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 119)


Balıkesir Kongresi, Damat Ferit Hükumeti’ni protesto etti, yeni bir hükumetin kurulmasını istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 120)


İngiliz birlikleri Türk kuvvetleriyle çatışmamak için Merzifon’dan çekildi. İngilizler yarın Kütahya’dan, 4 Ekim’de de Samsun’dan çekilecekler.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 120)


Karagahını Hamidiye Köyü’ne nakleden Batı Anadolu Kuvayı Milliye Genel Komutanı Ali Fuat Paşa, yayımladığı bildiride, Eskişehir’in Temsil Kurulu’na bağlılığını sağlamak amacıyla giriştikleri teşebbüslere engel olunmasını Eskişehir’de İtilaf Devletleri adına bulunan İngiliz Kumandanı Sally Flood’dan önemle rica etti. ‘İngiltere gibi eski ve hürriyet düşkünü bir milletin, Türk milletinin bu meşru hareketine karşı bir muhalefetini düşünemeyiz.’ dedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 120)


Elazığ Valisi Haydar Bey’in raporu: Halk usanç içinde, Ermenilerden başka kim gelirse halk memnunlukla karşılar. Kongre kararlarını herkes tasvip ve kabul ediyor, yalnız akılları erenler İtilaf Devletleri’nin asker sevkedip buraları Ermenilere teslim etmelerinden korkuyorlar.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 121)


Türk Dünyası Türklük-Turancılık: Turancılığı siyasi bir safhaya nakletmek tuhaflık, çılgınlıktır. (Kazım Nami)


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 121)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG