20 Eylül 1920 Pazartesi

Ankara Hükümeti, Kars yöresinde Ermeniler üzerine saldırıya geçilmesini kararlaştırdı. Karabekir'den Gürcülerin tarafsızlaştırılması istendi. Doğu Cephesi karargahı, sınırın doğusunda Bardiz'e nakledildi. Karabekir çoktandır Ermeniler üzerine harekata geçmek için izin istiyor, Ankara ise Sovyetlerin bu konudaki tutumunun belli olmadığı, İtilaf Devletleri'ne yeni bir saldırı için koz vereceği, Avrupa kamuoyunu Türkiye aleyhine çevireceği gibi nedenlerle saldırıyı sürekli t:rteliyordu. Sovyetler, bir Ermeni katliamına dönüşmemesi kaydıyla böyle bir saldırıyı sözlü olarak onaylamış bulunuyorlar. Türk harekatı, Kasım sonunda Taşnak Ermeni Hükümeti'nin istifasına ve Bolşevik Ermenistan'ın kurulmasına kadar devam edecektir. (Karabekir ı: 83 ı;


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Damat Ferit Hükümeti bir toplantı yaptı. Başbakan, Padişah'a çıktı. Hükümet, yayımladığı bildiride, dünkü Peyamı Sabah gazetesinde Ali Kemal'in Hükümet aleyhine yazdıklarını kınadı. İki bakanın istifa sebebi olarak 6 ay önce yayımlanan Anadolu hareketinden dönenlerin affedileceklerine ilişkin bildirinin bir kere daha yayımlanmasına karşı çıkmalarını gösterdi. Hürriyet ve İtilaf Fırkası ise yayımladığı bildiride, l 5 yıldır İngiliz siyasetini izlemekte ısrar ettiğini, buna rağmen Hükümet'ten tertipli istifalar olduğunu bildirerek İngiliz siyasetinde tereddüt etmeyecek bir kabine kurulmasını istedi ve böyle bir hükümeti var gücüyle destekleyeceğini açıkladı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Fransızların Antep güneyindeki ikmal yolları üzerinde bulunan Nafak Boğazı'nı açmak için yaptıkları saldın, Kuvayı Milliye tarafından püskürtüldü, Fransızlar şehre çekilmek zorunda kaldılar. Antep Merkez Kurulu, bütün devletlere çektiği telgrafta, Fransızların 40 günden beri Antep'i bombardıman etmesini protesto etti, şehrin tarafsızlığına razı olduğunu bildirdi ve bir inceleme kurulu istedi. Telgrafta "Manda perdesi altında, bizi yutmak isteyen Fransa'ya karşı öleceğiz, teslim olmayacağız. İnsanlık dünyası susacaksa, bu medeniyete lanetler okuyacağız!" denildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


TBMM'nde İstiklal Mahkemeleri için üye seçimine başlandı. Seçimler 26'da tamamlanacak. Dışsatımda vergiyi artıran kanun, 27 red oyuna karşılık 95 oyla kabul edildi. Buna göre cetvele bağlı malların kilosundan, diğerlerinin de değeri üzerinden yüzde üç vergi alınacak. Kazanç vergileri ile ilgili görüşmelerde bazı mebuslar 2.ooo lira kazancı olan bir köylüden 250 lira vergi alınırken, seksen-yüz bin liralık kazancı olan bir tüccardan da ancak 500 lira vergi alınabildiğini belirttiler ve bu adaletsizliğin düzeltilmesini istediler.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG