20 Haziran 1919 Cuma

Dün başlayan Amasya görüşmeleri gizlilik içinde devam ediyor. Mustafa Kemal ve karargahı, Ankara’dan gelen Ali Fuat Paşa ve Rauf Bey’le Üçüncü Kolordu Komutanı Refet Bey’in katıldığı toplantıda milli direnme akımının yaratılması, gerekirse Anadolu’da geçici bir hükumet kurulması, Karabekir’le Ali Fuat Paşa’nın sivil ve askeri yönetimi üzerilerine almaları konuları görüşülüyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 332)


Yunan kuvvetleri 4 Haziran’da işgal ettiği Nazilli’yi boşalttı. Yunan taburu 18 Türk’ü rehin alarak ve kayıplar vererek Aydın’a çekildi. Yörük Ali çetesi Nazilli’ye girdi. Şehir baştan başa Türk bayraklarıyla donatıldı. Yunan kuvvetleri 24 Haziran’da Nazilli’yi yeniden işgal edecektir.

(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 332)


Mustafa Kemal, Posta ve Telgraf Genel Müdürlüğü’nün 16 tarihli emrine karşı valiliklere, kolordulara ve posta telgraf başmüdürlüklerine bir tel çekti: ‘Milletin sesini boğarak meşru haklarını istemeyi yasaklayan ve vatanın mahvolmasına sebep olan bu emri, hiçbir namuslu telgraf memurunun yerine getirmeyeceğini sanıyorum. Böyle bir namussuzluğa cesaret edenler Divanı harbe verilecek.’


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 332)


İşgallere karşı tepkiler ve hazırlıklar devam ediyor. Akhisar'da Redd-i İlhak Cemiyeti, Belediye Başkanı ve şehir ileri gelenleri Savaş Bakanlığı’na çektikleri telde 17 Haziran’da Yunanlıların Menemen’de yaptıkları katliamı anlattılar. Telgrafta ‘Türk milleti silaha sarıldı, düşmanı kovuncaya kadar silahlarımızı bırakmayacağız. Hükumetimiz milli ve vatani haklarımızı koruyacak bir yol tayin etsin.’ dendi. Denizli’de Kuvayi Milliye’nin kuruluşu tamamlandı. Uzunköprü’de bir camide toplanan halk, Trakya’nın Türkiye’ye ait olduğu konusunda kararlar aldı. Kırklareli İslam Cemaati adına Müftü Ahmet Bahaaddin, yüzde 80’i Müslüman olan Trakya’nın Yunanlılara bırakılma projesini bir telgrafla protesto etti. Isparta halkı , hükumet alanında büyük bir miting yaparak yurt savunması konusunda ant içti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 332)


İngiliz Dışişleri Bakanlığı’na vekalet eden Curzon, Paris’te bulunan Dışişleri Bakanı Balfour’a gönderdiği telgrafta, İtalya ve Yunan birliklerinin karaya çıkarılmalarının Yüksek Konsey’in kararlarına bütünüyle aykırı olduğunu bildirdi. ‘Yunan ve İtalyanların Anadolu’da sürekli izinsiz olarak ilerlemelerinden kaygı duyuyorum. Bu ileride bir çok anlaşmazlıklara sebep olacak. Bu işgallere bir sınır konmalı ve geçici olup olmadıkları açıklanmalıdır.’


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 333)


Aydın’ın batısındaki Erbeyli-Erikli’de 40 kişilik bir Türk kuvveti Yunanlıların iki Efzun bölüğüne gece baskını düzenledi. Yunanlılar 70, Türkler de ölü ve yaralı olarak 20 kayıp verdiler.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 334)


Yunanlıların Batı Anadolu’da ki işgal kuvvetleri olan 1.Kolordu’nun Komutanı General Nider, İzmir’den Başbakan Venizelos’a çektiği telgrafta hemen tam donanmış bir tümen gönderilmesini ve yunan ordusuna hareket serbestisi verilmesini istedi: ‘Tam bir Türk seferberliği ve güçlü bir Jön Türk teşkilatı karşısında bulunuyoruz. Her yandan saldırıya uğrayarak, her gün bir parça arazı bırakmaya mecbur oluyoruz.’


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 334)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG